Proposals of improvements for reviews in MovieStats

In the Movie Business you will find descriptive reviews of your movies this is one of the features of the game with which I am quite proud of but mainly… with the Polish version. When I decided to create an English version of the game, there were many texts that need to be translated, that the only way to do it in a reasonable time was to use the automatic translation function. Unfortunately, the Polish language is quite complicated, and the result of such a translation leaves much to be desired. Hence, I decided to provide you with a tool that will allow you to suggest a better version of existing reviews. The tool will be available in MovieStats in the tab Reviews.

Read more

Translation and review updates

Nowa wersja Biznesu Filmowego wprowadza kilka istotnych zmian i usprawnień w recenzjach. Pojawienie się sequeli wymusiło znaczne rozbudowanie ilości warunków, które wpływają na ich tworzenie. Niezbędne było dodanie wielu zależności pomiędzy nowym filmem, a oryginałem, począwszy od jego oceny, przez wartości poszczególnych parametrów scenariusza, po obecność lub brak konkretnych twórców oraz oceny ich występu w obu częściach. Zależności są dosyć skomplikowane izobaczymy jak będą sprawdzać się w praktyce. Sugeruję jednak uważne przyglądanie się nowym recenzjom 🙂

Read more