Proposals of improvements for reviews in MovieStats

In the Movie Business you will find descriptive reviews of your movies this is one of the features of the game with which I am quite proud of but mainly… with the Polish version. When I decided to create an English version of the game, there were many texts that need to be translated, that the only way to do it in a reasonable time was to use the automatic translation function. Unfortunately, the Polish language is quite complicated, and the result of such a translation leaves much to be desired. Hence, I decided to provide you with a tool that will allow you to suggest a better version of existing reviews. The tool will be available in MovieStats in the tab Reviews.

Read moreProposals of improvements for reviews in MovieStats

Translation and review updates

Nowa wersja Biznesu Filmowego wprowadza kilka istotnych zmian i usprawnień w recenzjach. Pojawienie się sequeli wymusiło znaczne rozbudowanie ilości warunków, które wpływają na ich tworzenie. Niezbędne było dodanie wielu zależności pomiędzy nowym filmem, a oryginałem, począwszy od jego oceny, przez wartości poszczególnych parametrów scenariusza, po obecność lub brak konkretnych twórców oraz oceny ich występu w obu częściach. Zależności są dosyć skomplikowane izobaczymy jak będą sprawdzać się w praktyce. Sugeruję jednak uważne przyglądanie się nowym recenzjom 🙂

Read moreTranslation and review updates