Modifications of scenarios

Help > The Game > Film production

Script stanowi bazę do stworzenia nowego filmu. W trakcie produkcji nie można już modyfikować kluczowych parametrów scenariusza. Jest jednak kilka wyjątków.

The first is the change ending, która dostępna jest w zakładce film. Skutkuje ona wydłużeniem czasu produkcji o miesiąc.

Kolejne elementy scenariusza, które można modyfikować w trakcie produkcji filmu są:

  • scenario description
  • quote
  • and the characters names

These options are available in the Scripts podczas produkcji filmu.

Help > The Game > Film production

%d Bloggers like this: