Recognitions

Help > The Game > The end of the round > Vanity Fair

Wyróżnienia to sekcja, którą znajdziecie w Detailed information about the movies in the tab Awards and nominations. Są tam odnotowywane wszystkie wzmianki o filmie które pojawiły się na listach Vanity Fair. Będzie to wyglądało jak na poniższym zrzucie ekranu.

Highlighter can be both positive and negative that is the film may receive awards for “5 najgorszych produkcji”.

Help > The Game > The end of the round > Vanity Fair

%d Bloggers like this: