Images (art market)

> Help > The Game > Investments

Jedną z form inwestowania pieniędzy jest możliwość zakupu obrazów. Można tego dokonać podczas aukcji. Wygrywający aukcję (oferując największą kwotę za obraz) stajecie się posiadaczami danego dzieła sztuki.

Dlaczego warto inwestować w sztukę:

  • wzrost ceny (ale możliwy też spadek)
  • cash collateral
  • trophies

Epoches and creators

Każdy z obrazów ma swojego autora, który z kolei przyporządkowany jest do jednego z okresów w malarstwie (epoki). Obrazy podzielone są na okresy. W każdym okresie jest 5 twórców posiadających po 5 obrazów.

Auctions

Obrazy kupuje się na aukcjach gdzie gracze licytują się i podbijają cenę. Gracz oferujący najwyższą kwotę staje się właścicielem obrazu. Kupiony obraz może być falsyfikatem. Jego wartość spada wówczas o 50%. Więcej o kupnie i sprzedaży obrazów oraz samych aukcjach znajdziesz w rozdziale: XXX

Art market

W trakcie rozgrywki ceny obrazów zmieniają się. Wpływ na nie mają następujące czynniki:

  • random events determining the current fashion
  • poczynania konesera sztuki Vico (sprzedaż/kupno obrazów)
  • incidences of occurrence of paintings from a particular period / given artist at auction

O aktualnych trendach na rynku sztuki dowiadujecie się z aktualności. Dana epoka może nagle stać się trendy or passe.

Vico

Vico to koneser sztuki. Bierze on udział we wszystkich aukcjach. Jego decyzje (sprzedaż/kupno obrazu) ma wpływ na cały rynek sztuki.

> Help > The Game > Investments

%d Bloggers like this: