Investments

> Help > The Game

W Biznesie Filmowym można dokonywać kilku typów inwestycji. Nie wszystkie przynoszą wymierny efekt od razu, ale każda z nich wpływa na różne aspekty rozgrywki i może przynieść korzyści dla gracza.

Główne typy inwestycji dostępne w grze to:

  • employment assistant
  • investment in studio
  • investment in arts
  • collecting cars

Poniżej znajduje się krótka charakterystyka poszczególnych typów inwestycji.

Employment of Assistant

Asystenci posiadają wiele cech wpływających na różne elementy gry. Część z nich jest wspólna dla wszystkich asystentów, inne są specyficzne dla konkretnej osoby. Dodatkowo asystenci dostarczają dodatkowych informacji dla gracza zarówno o świecie gry jej regułach i zależnościach, jak i informacji czysto statystycznych.

More information about assistants you can find here.

Investment in studio

Zakup dodatkowego studia pozwala na możliwość produkowania większej ilości filmów jednocześnie. Studia można też rozbudowywać i udoskonalać zwiększając skuteczność efektów specjalnych.

More information on investment in studios can be found here.

Investment in arts

Nadmiar gotówki można zainwestować w dzieła sztuki (konkretnie obrazy). Ich kupno odbywa się na aukcjach, a sprzedaż w dowolnym momencie. Inwestycje w sztukę chroni kapitał przed częścią zdarzeń losowych które bazują na procentowej utracie gotówki.

For more information about the art market you can find here.

Collecting cars

Gracz może też kolekcjonować auta.

More information about cars you will find here.

 

With the right amount of cars or images of the player can be tempted to organise the exhibition.

> Help > The Game

%d Bloggers like this: