IMDB Tool v2.0

In the course of the intensive work on the latest versions of the game, it turned out that myAPIFilm that uses to retrieve information about the creators of the IMDB has undergone a thorough re-design. Therefore, IMDBTool has stopped working. Only now I could find some time to make the appropriate changes to the tool. So here are the new versions can be downloaded from a dedicated sub-page IMDB Tool.

I recall that IMDB tool is useful for automatic downloading filmography IMDB site creators, which is necessary when adding new developers in the MovieStats.

IMDB Filmography Tool

Wraz z niedawno dodaną funkcją pobierania informacji o twórcach z IMDB, stworzyłem sobie małe narzędzie pomagające pobierać filmografie danego twórcy mając adres jego profilu z IMDB. Postanowiłem się podzielić z Wami tym małym programem, gdyż może on ułatwić nieco życie wszystkim tym, którzy dodają nowych twórców w serwisie MovieStats. Uzupełnianie filmografii to oprócz obróbki zdjęć jeden z bardziej czasochłonnych elementu całego procesu dodawania nowego twórcy.

This tool and a description of how to use it can be found on on a new subpage IMDB Tool w dziale Pliki.