Freedom in the actions of the director

Kolejną funkcjonalnością, która gościła w oknie produkcji nowego filmu niemal od początku ale do tej pory nie była zaimplementowana, jest możliwość dania wolnej ręki reżyserowi. W nowej wersji gry, w końcu, opcja ta zacznie działać.

What will it consist of? Well, in a big cinema on the final shape of the movie very strongly influences the manufacturer often limiting the activities Director (hence the crop of movies in versions of reżyserskich which represent a real vision of the Director). In the Film Business, the player (or the manufacturer) will have the opportunity to Denmark a certain freedom in the doings of the Director affecting the ultimate shape of the film.

Dostępne będą trzy wartości stopniujące jak bardzo reżyser może ingerować w końcowy film. Stopień wolności reżysera będzie mógł przyjąć jedną z następujących wartości: none, partial, full.

A oto jak będą one wpływały na ostateczny film:

  • none – the Director may not interfere in any movie properties
  • partialreżyser może zmienić proporcje przemocy, seksu oraz humoru poza wartości zdefiniowane w scenariuszu
  • fulloprócz właściwości scenariusza reżyser może wpłynąć też na zakończenie filmu oraz dodatkowy czas na produkcję. Co więcej taki film nie będzie mógł zostać poddany cenzurze.

W jaki sposób reżyser będzie modyfikował te parametry? To już zależy od jego statystyk. Kluczowy jest oczywiście talent do którego dochodzą inne właściwości w zależności od modyfikowanego parametru.

  • In case of violence and humor wartości w scenariuszu zostaną zmodyfikowane w zależności od oczekiwanych wartości tych parametrów dla konkretnego gatunku uwzględniając ograniczenia tego parametru dla reżysera.
  • In case of sex znaczenie ma gatunek scenariusza oraz grupa docelowa (target) produkcji.
  • Modification ending będzie zależała od targetu i talentu reżysera.
  • Additional time for production jest uzależniony od talentu reżysera. Uwaga mało utalentowani reżyserowie mogą nawet skrócić czas produkcji.

Oczywiście nie ma żadnych gwarancji, że modyfikacje wprowadzone przez reżysera wpłyną pozytywnie na końcową produkcję… z tego też powodu opcja ta nie jest dostępna dla graczy na poziomie amator. Po prostu jest to funkcja dla wszystkich tych, którzy lubią eksperymenty i nieprzewidywalność Biznesu Filmowego 🙂

1 thought on “Freedom in the actions of the director”

Comments are closed.

%d Bloggers like this: