Swoboda w poczynaniach reżysera

> Pomoc > Przebieg gry > Produkcja filmu > Podstawowe właściwości filmu

W wielkim (szczególnie hollywoodzkim) kinie na ostateczny kształt filmu bardzo mocno wpływa jego producent, często ograniczając działania reżysera (stąd taki wysyp filmów w wersjach reżyserskich mających przedstawiać prawdziwą jego wizję). W Biznesie Filmowym gracz (czyli producent) będzie miał możliwość dania pewnej swobody w poczynaniach reżysera wpływającą na ostateczny kształt film. Ma to służyć urozmaiceniu rozgrywki poprzez wprowadzenie „stylu reżysera” mogącego odbić się na ostatecznym kształcie filmu.

Udzielenie swobody w poczynaniach reżysera może wpłynąć na modyfikację parametrów oryginalnego scenariusza, a co za tym idzie ostateczną formę filmu.

Gracz ma dostęp do trzy wartości stopniujące jak bardzo reżyser może ingerować w końcowy film.

Stopień wolności reżysera może przyjąć jedną z następujących wartości

  • brak – reżyser nie może ingerować w żadne właściwości filmu,
  • częściowa – reżyser może zmienić proporcje przemocy, seksu oraz humoru poza wartości zdefiniowane w scenariuszu,
  • pełna – oprócz właściwości scenariusza reżyser może wpłynąć też na zakończenie filmu oraz dodatkowy czas na produkcję. Co więcej taki film nie będzie mógł zostać poddany cenzurze.

W jaki sposób postać danego reżyser będzie wpływała na te parametry? To już zależy od jego statystyk. Kluczowy tutaj jest oczywiście talent do którego dochodzą inne właściwości w zależności od modyfikowanego parametru.

  • W przypadku przemocy i humoru wartości w scenariuszu zostaną zmodyfikowane w zależności od oczekiwanych wartości danego parametrów dla konkretnego gatunku, uwzględniając ograniczenia tego parametru dla konkretnego reżysera.
  • W przypadku seksu znaczenie ma gatunek scenariusza oraz grupa docelowa (target) produkcji.
  • Modyfikacja zakończenia będzie zależała od targetu filmu oraz talentu reżysera.
  • Dodatkowy czas na produkcję jest uzależniony od talentu reżysera. Im bardziej utalentowany reżyser tym więcej czasu będzie potrzebował aby dopieścić swoje dzieło. Mało utalentowani reżyserowie mogą nawet skrócić czas produkcji.

Uwaga: swoboda w poczynaniach reżysera może też wpłynąć na ostateczną ocenę jego pracy. Czy tak będzie oraz czy będzie to wpływ pozytywny czy negatywny jest czynnikiem uzależnionym od talentu twórcy.

Oczywiście nie ma żadnych gwarancji, że modyfikacje wprowadzone przez reżysera wpłyną pozytywnie na końcową produkcję… z tego też powodu opcja ta nie jest dostępna dla graczy na poziomie amator. Jest to funkcja dla bardziej zaawansowanych graczy, którzy lubią eksperymenty i nieprzewidywalność Biznesu Filmowego.

> Pomoc > Przebieg gry > Produkcja filmu > Podstawowe właściwości filmu

%d bloggers like this: