Licencja

Gra “BIZNES FILMOWY”, “BIZNES FILMOWY 2: DROGA DO HOLLYWOOD” oraz “BF2 EDYTOR” są rozpowszechniane jako freeware, co oznacza, że mogą być dowolnie kopiowana i rozpowszechniana, bez konieczności uiszczania jakichkolwiek opłat przy zachowaniu następujących warunków:

Zabronione jest :

  • dokonywanie jakichkolwiek zmian w grze, a w szczególności usuwanie informacji o prawach autorskich,
  • pobieranie opłat za udostępnianie gry,
  • deasemblacja oraz dekompilacja kodu gry,
  • zmiany w plikach gry bez wiedzy i zgody autora (modyfikacje w zestawach można wykonywać tylko przy pomocy BF2 Edytora),
  • tworzenia oprogramowania opartego na niniejszym programie,
  • Każdy użytkownik gry bierze na siebie ryzyko wynikające z użytkowania programów “BIZNES FILMOWY”,”BIZNES FILMOWY 2: DROGA DO HOLLYWOOD” oraz “BF2 EDYTOR”. Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostarczone oprogramowanie, a tym bardziej za jakiekolwiek szkody wynikłe z jego użytkowania.

Autor gry nie udziela żadnej gwarancji ani rękojmi na to, że gra będzie działać poprawnie oraz że spełni oczekiwania użytkownika dotyczące jakości.

Autor nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikłe z używania programów “BIZNES FILMOWY”, “BIZNES FILMOWY 2: DROGA DO HOLLYWOOD” oraz “BF2 EDYTOR” w tym utratą spodziewanych korzyści, danych, informacji gospodarczych.

Ze swej strony autory zapewnia że dołożył wszelkich starań, aby gra nie działała w żaden szkodliwy sposób, nie zostały tam zamieszczone żadne fragmenty kodu mogące działać na niekorzyść użytkownika. Gra została sprawdzona programami antywirusowymi.

Prawo do korzystania z gry, w tym prawo do jej pobrania ze strony, oraz prawo do jej rozpowszechniania przysługuje jedynie po zapoznaniu się z powyższymi warunkami, oraz po zaakceptowaniu WSZYSTKICH warunków .

%d bloggers like this: