Relacje, chemia i więzi między twórcami

> Pomoc > Przebieg gry

W realnym świecie układy towarzyskie istotne wpływają na kreowanie rzeczywistości. Stąd możemy znaleźć przykłady twórców, którzy chętnie ze sobą współpracują przy wielu produkcjach. Mogą to być reżyserzy i operatorzy bądź układy typu: reżyser – aktor, producent – reżyser, bądź jakiś producent/reżyser – inny twórca. Biznes Filmowy śledzi takie zależności, które nawiążą się w trakcie gry.

W grze można rozróżnić następujące typy zależności.

Relacje czyli zależności między producentem, a twórcami

Budowanie relacji między producentem a twórcami polega na zatrudnianiu ich w filmach. Im więcej dany twórca występował u danego producent, a ich wspólne przedsięwzięcia kończyły się sukcesem, tym lepsze budują się między nimi relacje. Relacje budować można również jako producent wykonawczy (choć ich siła jest wówczas o połowę mniejsza). Relacja poprawiają się jeżeli film miał pozytywną oceną. W przypadku powstania gniota relacje się psują. Siła zmian relacji zależy również od występu danego twórcy (jeżeli film był dobry ale twórca zagrał bardzo słabo jego relacje z producentem mogę poprawić się minimalnie lub wcale).

Co dają relacje

  • dodatkowe bonusy w postaci możliwości otrzymania auta (w przypadku pozytywnych relacji)
  • wpływ na negocjacje w trakcie produkcji (pozytywne lub negatywne)
  • przyjaciel może zechcieć wystąpić w Twoim nowym filmie (w przypadku pozytywnych relacji)
  • dodatkowy scenariusz od przyjaciół (bonus za dobre relacje)
  • możliwość otrzymania scenariusza kultowego filmu (w przypadku pozytywnych relacji)

Chemia i więzi – bezpośrednie stosunki między twórcami

Przez chemię rozumiem bezpośrednie relacje między twórcami. Możemy wyróżnić jej dwa typy:

  • Więź między reżyserem a twórcami
  • Chemia między aktorami (oraz kompozytorem i operatorem)

Chemia

Chemia między aktorami zwiększa się, gdy występują oni w jednym filmie na równorzędnych pozycjach (czyli obu występuje w roli pierwszoplanowej lub obu w roli drugoplanowej) i zagrają na >3*. Zmniejsza się natomiast, gdy obaj zagrają <3*. (Zależność ta dotyczy również kompozytora i operatora, którzy są traktowane jakby byli obsadzeni w równorzędnych rolach).

biznes-filmowy-relacje

Więzi

Podobnie w przypadku reżysera więź między nim, a danym twórcą rośnie gdy oboje mają więcej niż 3* a maleje w przypadku < 3*.

Na co wypływają relacje i więzi

Chemia może wpłynąć na występ jednego z aktorów. Zwiększyć jego performance jeżeli chemia z jego partnerem jest pozytywna lub zmniejszyć gdy jest negatywne. Oczywiście prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji zależy od wartości chemii (im większa – w wartościach bezwzględnych – tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia efektu chemii – pozytywnego, bądź negatywnego). Podobnie działa chemia na duet kompozytor/operator. W przypadku reżysera więź ma wpływ na wszystkich członków ekipy.

Informacje o wpływie chemii/więzi na film będą widoczne w raporcie z produkcji.

> Pomoc > Przebieg gry

%d bloggers like this: