Stwórz gwiazdę

> Pomoc > Scouting

Korzystając ze Scoutingu, możecie wyszukiwać młode talenty. Kiedy nowy talent znajdzie się na liście talentów otrzymasz opcję stworzenia gwiazdy, a w niej kilka możliwości jej kreacji. Oczywiście część kreacyjna może wymagać inwestycji w formie gotówki i czasu przez który dany twórca nie będzie dostępny. 

Z kogo można będzie można zrobić gwiazdę

Jedyne zawody które mogą zostać gwiazdami to 

 • aktor, 
 • reżyser, 
 • operator 
 • kompozytor 

Dodatkowo nie mogą oni być zaangażowani w żadną produkcję. Co więcej dany twórca musi być na liście talentów (czyli został on zrekrutowany przez naszego skauta) lub mamy z nim podpisany kontrakt.

W oknie Scoutingu na dole znajduje się klawisz Stwórz gwiazdę. Jak widać twórca będący z zawodu celebrytą jest wyszarzany i nie można z niego wykreować gwiazdy.

Co będziemy mogli zrobić z ramach tworzenia gwiazdy

Dostępne będą następujące opcje:

 • nadanie pseudonimu artystycznego
 • wysłanie na szkolenie/kurs
 • zmiana płci
 • operacja plastyczna
Lista opcji (nie pełna) w Stwórz gwiazdę

Nadanie pseudonimu artystycznego

Wielu twórców nie występuje pod swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem. Najczęściej jest to spowodowane jego niezbyt medialną formą (trudną do zapamiętania). Dlatego gracz będzie miał możliwość nadania twórcy nowego imienia i nazwiska pod którym od danego momentu dana osoba będzie znana. 

Z ciekawostek jeżeli gracz pozostawi puste imię i nazwisko (nie wpisze żadnej propozycji) twórca dostanie nowe imię zaproponowane przez grę gdzie imię i nazwisko rozpoczyna się od tej samej litery. 

Wysłanie na szkolenie/kurs 

Gracz ma możliwość wysłania danego twórcę na różne szkolenia/kursy, które pozytywnie wpłyną na parametry twórcy z danej dziedziny i tak może być to:

 • szkoła podyplomowa (talent)
 • auto promocja i pr (popularność)
 • kurs dramatyczny (drama)
 • stand-up school (humor)
 • stylist (sexappeal)
 • trening akcji (action)
 • operacja plastyczna (sexappeal + zdjęcie)

Kursy mogą być o różnej intensywności (na razie przewiduje 3 i 6 miesięczne). Im dłuższy kurs tym bardziej wzrośnie parametr twórcy po jego ukończeniu. W trakcie uczestnictwa w kursie dana postać nie będzie dostępna (nie będzie można wykorzystać jej do produkcji filmów).

Jeżeli chodzi o wzrost parametrów to gdy twórca startuje z niskiego poziomu to łatwo zdobywa nowe umiejętności jednak po osiągnięciu pewnego pułapu rozwijanie nowych umiejętności jest już trudniejsze (kursy są mniej efektywne). 

I tak wysłanie twórcy o parametrze humor o wartości 50 punktów 6 miesięczny kurs stand-upu powoduje jego wzrost do 56 punktów. Jednak gdyby miał on 75 punktów to zysk z takiego kursu wyniesie już tylko 3 punkty (czyli ostatecznie 78).

Dodatkowo po uzyskaniu pewnego poziomu (w zależności od parametru może to być 80-90) wysłanie na kolejne szkolenia nie będzie miało dalszych pozytywnych skutków w postaci zwiększających dany parametr (pozostanie no niezmieniony).

Efekt wysłania do szkoły podyplomowej.

Zmiana płci

Ostatnią opcją z której gracz może skorzystać w kreowaniu swojej gwiazdy jest możliwość zmiany płci twórcy. Transgresja taka trwa 12 miesięcy i po jej ukończeniu gracz może nadać twórcy nowe imię. 

Podobne opcję oprócz talentów będą dostępne dla twórców w trakcie kariery ale tylko pod warunkiem, że dany gracz posiada z nimi kontrakt.

Operacja plastyczna

Twórcę można poddać także operacji plastycznej. Spowoduje to drastyczną zmianę jego wyglądu (twórca otrzyma zupełnie inne zdjęcie). W zależności od powodzenia operacji twórca może zyskać ale też stracić (w przypadku niepowodzenia) punkty sexappealu.

Uwagi

 • tworzenie gwiazdy pochłania czas oraz gotówkę 
 • twórca nie jest dostępny gdy jest na szkoleniu

 

> Pomoc > Scouting

%d bloggers like this: