Własne zestawy twórców

Pomoc > Rozpoczęcie gry > Twórcy i Zestawy twórców

Własne zastawy twórców

Użytkownicy mogą tworzyć własne zestawy twórców. Do ich tworzenie nie jest wymagany żaden specjalistyczny program gdyż zestawy przechowywane są w plikach .csv (comma separated values). Są to więc pliki tekstowe w których konkretny rekord (twórca) znajduje się w oddzielnej linii a poszczególne parametry twórcy oddzielone są separatorem (w naszym przypadku średnikiem)

Jak używać własnych zestawów twórców

Własny zestaw twórców może być wykorzystany tylko w grze imprezowej. Po wybraniu tego typu gry gracz otrzymuje dostęp do parametrów rozgrywki. Jednym z nich jest sekcja gdzie można wybrać zestaw twórców.

 

Opcje własnych zestawów

Własne zestawy twórców posiadają kilka opcji z których można skorzystać w przypadku chęci edycji/stworzenia nowego zestawu twórców. I tak są to:

 • Nowy – tworzy nowy pusty zestaw twórców
 • Idź do folderu – pozwala otworzyć folder w który wybrany zestaw jest przechowywany
 • Duplikuj – tworzy kopie własnego zestawu twórców na podstawie aktualnie wybranego
 • Usuń – usuwa cały zestaw twórców wraz powiązanymi z nim plikami

Struktura zestawu twórców

Cały zestaw przechowywany jest w folderze zestawów. Każdy z zestawów posiada w nim swój pod folder który jest jednocześnie nazwą danego zestawów.

W przypadku własnych zestawów twórców (np. o nazwie MyCustomSet) w folderze takim znajdziemy następujące pliki i foldery:

MyCustomSet
|fotofolder zawierający zdjęcia twórców
|MyCustomSet.csvplik zawierający dane twórców
|MyCustomSet.nfoplik info zawierający informacje o zestawie

Struktura taka zostanie automatycznie stworzona dla zestawu gdy gracz wybierze opcje Nowy lub Duplikuj

Tworzenie nowego zestawu lub duplikatu istniejącego

W przypadku gdy tworzymy nowy zestaw lub duplikujemy istniejący musimy wypełnić podstawowe informacje o zestawie które trafią do pliku .nfo

 

 • Nazwa – nazwa zestawu
 • Wersja – wersja zestawu
 • Opis – krótki opis zestawu
 • Autor – autor zestawu
 • E-mail – mail kontaktowy do autora
 • WWW – strona autora

Po zatwierdzeniu zostanie utworzony nowy zestaw.

Edycja danych twórców

Aby zacząć edycje twórców we własnym zestawie najpierw musimy otworzyć plik z danymi twórców. Najprościej jest wybrać opcję Idź do folderu po wybraniu której przejdziemy do folderu gdzie znajduje się wymagany plik.

Następnie otwieramy plik z rozszerzenie .csv w dowolnym edytorze tekstowym.

W pierwszej linii pliku znajduje się nagłówek z polami które muszą być wypełnione dla każdego twórcy

FirstName;LastName;CareerStart;CareerEnd;Talent;Pop;Drama;Humor;Sexappeal;Action;Sex;Job;Country;Photo;Imdb;Filmweb;Other

a oto przykład danych

Naya;Doe;0001-01-01;0001-01-01;35;10;59;17;73;29;W;A;US;;;;;
ParamterZnaczenieDozwolone wartościPrzykładKomentarz
FirstNameImię (bądź imiona) twórcyLitery, liczby oraz . (kropka)Naya
LastNameNazwisko twórcyLitery, liczby oraz . (kropka)Doe
CareerStartData rozpoczęcia kariery przez twórcę.Data w formacie
RRRR-MM-DD
0001-01-01W przypadku użycia wartości 0001-01-01 gra dostosuje date do daty rozpoczęcia rozgrywki. Twórca będzie rozpoczynał karierę w różnym okresie w zależności kiedy toczy się gra.
CareerEndData zakończenie kariery przez twórcy. Data w formacie
RRRR-MM-DD
0001-01-01W przypadku użycia wartości 0001-01-01 gra dostosuje date do daty rozpoczęcia rozgrywki. Twórca będzie rozpoczynał karierę w różnym okresie w zależności kiedy toczy się gra.
Użycie wartości 3000-01-01 spowoduje że twórca będzie w trakcie kariery aż gra zdecyduje kiedy ma przejść na emeryturę.
TalentTalent twórcy0-10035
PopPopularność twórcy0-10010
DramaUmiejętności dramatyczne0-10059Parametr nie jest wykorzystywany przez: celebrytów, polityków. U nich powinien mieć wartość 0.
HumorPredyspozycja do ról/filmów komediowych0-10017Parametr nie jest wykorzystywany przez: kompozytorów, operatorów, celebrytów, polityków. U nich powinien mieć wartość 0.
SexappealOpisuje aparycje i seksualność danej osoby.0-10073Parametr nie jest wykorzystywany przez reżyserów, kompozytorów, operatorów i polityków.
ActionAkcja
0-10029Parametr nie jest wykorzystywany przez: polityków. U nich powinien mieć wartość 0.
SexPłećJedna z liter:
M - mężczyzna
W- kobieta
A - animka
W
JobZawódJedna z liter:
A - aktor
D - reżyser
C - kompozytor
M - gwiazda muzyki
O - operator
P - polityk
S - gwiazda sportu
X - celebryta
V - postać wirtualna
A
CountryPaństwoDwie litery kodu kraju z którego pochodzi twórca.USDwu literowy kod państwa według standardu ISO
PhotoNazwa pliku ze zdjęciemPlik o nazwie
imie nazwisko zawod.jpg
Który należy umieścić w folderze foto w danym zestawie.
Gdzie zawód to jedna z wartości
act - aktor
dir - reżyser
com - kompozytor
pho - operator
mus - gwiazda muzyki
spo - gwiazda sportu
pol - polityk
cel - celebryta
vir - postać virtualna
naya doe act.jpgW przypadku pozostawienia tej wartości pustej gra wykorzysta zdjęcia młodych twórców o ile dana postać może być aktorem.
Plik musi być rozmiaru 100 x 120 pikseli w formacie jpg.
ImdbAdres URL do profilu twórcy w serwisie IMDBPole może zostać puste
FilmwebAdres URL do profilu twórcy w serwisie FilmwebPole może zostać puste
OtherAdres URL do profilu twórcy do innych serwisów (np. Wikipedia)Pole może zostać puste

Więcej informacji jak dobierać parametry twórców znajdziecie we wpisie Jak dodawać twórców do Biznesu Filmowego

Być może przyda się Wam również tutorial mówiący o tym jak dodawać twórców do MovieStats (część elementów jest wspólna)

 

Wskazówki

 • jeżeli chcecie zmodyfikować zestaw dostarczony z grą taki jak fictionalCharacter to najpierw zróbcie jego duplikat, w momencie reinstalacji gry zostanie on bowiem nadpisany nową wersją
 • jeżeli dodajecie nowego twórce róbcie to na końcu pliku (w innym wypadku save’y z gry przed modyfikacją będą zachowywać się nie poprawnie)

 

Pomoc > Rozpoczęcie gry > Twórcy i Zestawy twórców

%d bloggers like this: