Historia wersji (BF2)

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące zmian w poszczególnych wersjach gry.

Legenda

 • [+] nowa funkcjonalności
 • [-] poprawiony błąd
 • [*] zmodyfikowana opcja

v2019.0.5 (2019-09-14)

 • [-] poprawiono opis celów Godfather, What Dreams May Come, Ambitny ale zyskown, IML, 15 directors
 • [-] poprawiono błąd MaxPersonsWithContractInPlayersFilm gdy brak filmów
 • [-] poprawiono błąd pokazujący performance twórców większy niż 5*
 • [*] sugestie dla aktorów możliwe tylko powyżej 2 miesięcy od premiery
 • [*] skrócono czas odświeżania listy twórców w oknie kontraktów
 • [-] widoczna wskazówka dla celu kariery „Zakontraktowani”
 • [+] nowy cheat code „msstatus” / „movieStatsStatus” sprawdza status aktualnego gracza w movie stats
 • [+] nowy cheat code „exportDebugAll” wykonuje export profilu oraz save aktualnego gracza dla celów debugowych
 • [-] przeniesieni obsługi błędów dla LoadLogos do metody nadrzędnej
 • [*] zestaw twórców 57 (4429 twórców) Kultowi twórcy MCU

v2019.0.4 (2019-08-19)

 • [-] poprawiono błąd przy sprawdzaniu warunków uniwersów (tryb kariery Zawodowiec) GetFilmsByUniverse
 • [-] poprawiono błąd NewTagHateInSeriesOrUniverse: result default
 • [-] poprawiono błąd AwardsVotesDependsOnCategory:2019.0.x
 • [-] poprawiono błąd Nie można uzyskać dostępu do usuniętego obiektu. Nazwa obiektu: ‚RichTextBox’. (dispose object)

v2019.0.3.19166 (2019-08-10)

 • [-] poprawiono algorytm wyszukiwania sequeli dla filmu
 • [-] poprawiono algorytm wyszukiwania czy film ma sequele (f.HasSequel -> HasSequels)
 • [-] poprawiono cel kariery Moje IML
 • [-] cel kariery Sundance Kid zostanie odblokowane za nominacji lub nagrodę
 • [-] poprawiono tłumaczenia w angielskiej wersji językowej
 • [*] zwiększono maksymalną liczba studiów dla gracza zależna od poziomu: 6/8/10
 • [*] zoptymalizowanie wyświetlanie listy twórców w oknie kontraktów
 • [*] dodano szczegółowe informacje o kontrakcie po dwukrotnym kliknięciu na osobę z kontraktem w oknie kontraktów.
 • [-] w budżecie filmu, koszt aktorów z kontraktem liczony jest jako (kwota kontraktu / ilość filmów) (wcześnie był to koszt całego kontraktu)
 • [*] uzupełniono poprawne tytuły obrazów
 • [*] zestaw twórców 56 (4369 twórców)

v2019.0.2 (2019-04-13) Easter Egg Edition

 • [-] przy pierwszym uruchomieniu gry instalowanie zdjęć wykonywane jest również w momencie wczytywania starej gry
 • [+] easter eggs: bfdos, bfone, win99
 • [+] kod umożliwający exportu profilu/zapisu gry dla celów debugowych
 • [-] wyzwanie Sundance Kid zostanie odblokowane za zdobycie nagrody a nie nominacji
 • [*] Donatorzy mogą rozpocząć grę w trybie imprezowej od 1970 do 2039
 • [*] Game+ do 2075
 • [*] okno podsumowania miesiąca, lauretów festiwali, vanity fair, oraz następny gracz można pominąc klikająć spacje
 • [-] kolejny poziom trybu kariery zostanie zaliczyna nawet gdy zaliczy się więcej niż minimalną liczbę celi 😉
 • [*] zestaw twórców 54 (4315 twórców)

v2019.0.1 (2019-03-24)

 • [*] zmiana typu postaci lowelas na playboy
 • [-] uruchomienie trybu Szybkiej gry ze scenariuszem Hollywood Mogul nie sprawia, że jesteś cheaterem
 • [-] poprawione komunikaty o zabiegach upiększających
 • [-] popoprawiono złe tłumaczenie intensyfikacji w recenzjach (były po polsku w angielskiej wersji językowej).
 • [+] kultowe filmy 2018
 • [-] tagi związane z użytymi filtrami zostają poprawnie dodane do filmów
 • [-] poprawiona obsługa wyświetlania chemii między twórcami w oknie produkcji
 • [+] nowy sposób obsługi aktualizacji twórców
 • [-] cheat code: showallupdates
 • [-] Sundance Kid da się zaliczyć w trybie kariery
 • [-] dodano tłumaczenie IDS_REMOVE
 • [+] informacje o profilu gracza dostępne z okna wyboru trybu gry (opcje info)
 • [*] poprawiono literówki
 • [*] nowe motywy proponowane przez użytkowników
 • [*] zestaw twórców 53 (4 275 twórców)

v2019.0.0 Beta (2019-02-19)

 • [*] zmodyfikowane tryby gry (nowy tryb kariery, scenariusze w szybkiej grze)
 • [+] typy postaci w scenariuszu
 • [+] motywy i tagi
 • [+] gale festiwalowe
 • [+] avatary dla młodych twórców
 • [+] loga dla graczy
 • [+] analityka (analizy)
 • [+] opcje MovieStats (sprawdzenie statusu, wysłanie linku aktywacyjnego, reset hasła)
 • [+] relacje twórcy widoczne są w filmografii
 • [+] podarunki dla twórców
 • [+] questy (autografy, rozmowa po wystawie)
 • [*] w oknie głównym na liście z bilansem filmów dwuklik pokazuje szczegółowe informacje o filmie
 • [*] w oknie tworzenia scenariusza szybkie dodatnie twórcy od razu pozwala zedytować jego szczegóły
 • [*] nowe wydarzenia w produkcji (tagi)
 • [*] widoczny status twórcy w filmografii
 • [+] zaangażowanie twórcy w inne projekty może wpływać na czas produkcji filmu
 • [+] zaakceptowanie propozycji współpracy przez twórcę może mieć negatywny wpływ na relacje wcześniej obsadzonych twórców
 • [*] w grze imprezowej darczyńcy mają dostęp do wszystkich gatunków od początku gry
 • [*] zmiany cen scenariuszy (uwzględnia obsadzonych twórców oraz ilość typów bohaterów, motywy)
 • [-] w oknie tworzenia sequeli poprawiono wyświetlanie wg filmów i licencji
 • [+] nowy widok z listą filmów „na sprzedaż”
 • [*] zwiększono maksymalną ilość studiów odpowiednio dla poziomów do 6,7,8
 • [*] opcja asystenta poszukiwania ofert producenta wykonawczego
 • [*] możliwość podpisania kontraktu z asystentem na więcej niż rok
 • [*] zmodyfikowane algorytymy i kryteria festiwali
 • [*] premiera nowego filmu nie wpływa na popularność filmów krótkometrażowych
 • [-] poprawiono błąd z dwoma kompozytorami w przypadku filmów kultowych
 • [*] chęć udziału w sequelu uzależniona też od talentu twórcy i numeru filmu w serii
 • [+] około 15 nowych wydarzeń producenckich
 • [*] 5400 elementów recenzje
 • [*] zestaw twórców w wersji 52 (ponad 4230 twórców)

v2018.0.3 Beta (2018-10-13)

 • [*] osoba niedostępna ze względu na pracę nad innymi produkcjami (twórca może pracować nad max. 3 produkcjami w tym samym czasie)
 • [-] liczba studiów zwiększona o 1 dla każdego poziomu (aby uzyskać max 6 dla zawodowca)
 • [+] cheat kod showAllPersonsWithoutDefaultPhoto
 • [-] poprawiono algorytm pobierania zdjęć podczas akutalizacji zestawu
 • [*] zmieniono sposób wyświetlania galerii (lista zamiast drzewa elementów)
 • [-] dodano teksty IDS_EXHIBITION_ALREADY_PLANNED / IDS_EXHIBITION_ALREADY_PLANNED_CPT
 • [*] zmodyfikowano wydarzenie na planie Angry neighbors
 • [*] modyfikacja algorytmów nagród dla najlepszego filmu (słaba postawa reżysera wpływa negatywnie na głosy)
 • [*] kompozytorzy i operatorzy mają nieco większy próg negocjacji
 • zestaw w wersji 51 zawiera ponad 3780 twórców

v2018.0.2 Beta (2018-09-09)

 • [-] poprawiono angielską wersję translacji wyzwania 18 (zamiast sci-fi movie powinno być fantasy movie)
 • [-] usunięto problem z filmami komputerowymi na licencji filmu gracza który wykorzystywał własne studio
 • [*] wydarzenie catering i klimatyzacja tylko dla tańszych studiów
 • [*] trudniej zdobyć nominację za najlepszy scenariusz
 • [*] wpływ ilości filmów danego gatunku na zyski filmu z danego gatunku (mniejsze gdy więcej filmów) rozszerzone również dla poziomu amator
 • [*] ilość filmów gracza w box office wpływa na zyski filmów (kanibalizm)
 • [*] zmiany w algorytmach (mniejszy bonus dla starych filmów za dobry nowy film, mniejsze zyski najdroższych filmów)
 • [*] wprowadzono ograniczenie na max liczbę studiów posiadanych przez gracza (zależne od poziomu)
 • [+] w inwestycjach dodano możliwość sprawdzenia informacji o studiach gracza
 • [*] bonus za wyprodukowanie nowego filmu tylko dla filmów pełnometrażowych
 • [*] zestaw twórców v50 (3622 twórców)
 • [*] recenzji 5220

v2018.0.1 Beta (2018-03-22)

 • [+] analizy filmów
 • [+] wykorzystanie unikodowej reprezentacji płci oraz gwiazdek dla ocen filmu
 • [+] propozycja sfinansowania filmu reżyser
 • [+] nowe wydarzenia na planie (sugestie dla aktora, catering, klimatyzacja i ogrzewanie)
 • [+] znudzenie gatunkiem (jak zbyt wiele filmów tego samego gatunku w BoxOffice)
 • [+] plotka gracz w jury festiwalu
 • [+] filtrowanie po wieku w oknie produkcji filmu
 • [*] optymalizacja czasu wczytywania kultowych scenariuszy
 • [*] optymalizacja algorytmów konwersji kultowych filmów (obsada)
 • [*] w przypadku bankructwa jedyną opcję jest rozpoczęcie nowej gry (brak możliwości kontynuacji)
 • [*] zoptymalizowane algorytmy przyznawania nagród na festiwalach
 • [*] zmniejszono częstotliwość tworzenie sequli przez komputerowych graczy
 • [*] współczynnik minimalnej negocjacji zależny od długości gry
 • [*] poprawka scenariusza dostępna też z okna produkcji filmu
 • [*] zmniejszono minimalny poziom scenariusz dla niektórych festiwali
 • [*] poprawiono tłumaczenie recenzji na j. angielski
 • [-] poprawiono algorytm EstimateRemainProfit
 • [-] usunięto tutorial z trybu kariery
 • [-] poprawiono obsługę kultowych filmów kiedy twórca z obsady filmu jest w grze ale w innej roli
 • [-] po wyborze Gry+ domyślny eksport filmów nie następował
 • [-] komputer mógł złożyć ofertę na film do którego gracz nie miał już licencji
 • [-] odświeżanie listy filmów po zakupie licencji
 • [-] AI wystawiało na sprzedaż licencje które miały kontynuacje
 • [-] Nie można poprawiać scenariusza podczas poprawy

v2018.0.0 Beta (2018-02-17)

 • [+] decyzje producenta – wpływ producenta na film w trakcie produkcji
 • [+] kontrakty
 • [+] licencje (prawa do filmu)
 • [+] gracz w jury festiwalu
 • [+] casting
 • [+] uniwersa
 • [+] nawiązanie nowych relacje podczas wystawy
 • [+] propozycje od przyjaciół
 • [+] wykorzystanie wielu mediów reklamy w kampanii marketingowej zwiększa jej skuteczność
 • [+] tutoriale w formie krótkich informacji
 • [+] plotki
 • [+] wydarzenie strajk asystentów
 • [+] komunikat o zmianie kolejki gracza przy grze wieloosobowej
 • [+] opcja robienia screenshotów
 • [+] gameId
 • [+] informacje statystyczne o rozpoczętych i zakończonych grach
 • [*] poprawione AI (sztuczna inteligencja) produkuje/sprzedaje/poprawia scenariusze i tworzy sequele
 • [*] odświeżony interfejs użytkownika
 • [*] cena studia zależna od poziomu gracza
 • [*] zmodyfikowane algorytmy swobody reżysera
 • [*] dodatkowe ostrzeżenie w przypadku tworzenie kontynuacji o gatunku nie odblokowanym przez gracza
 • [*] komunikaty o braku miejsca na dysku w przypadku próby stworzenia/zapisu profilu oraz pobrania aktualizacji
 • [*] scenariusze sequeli bardziej różnią się od oryginałów
 • [*] zmniejszona częstotliwość otrzymania kultowego scenariusza od przyjaciół (dodano czynnik losowy)
 • [*] koszt poprawek scenariusza nie może wynosić 0
 • [*] poprawiono algorytm VanityFair X wielkich przegranych festiwali (ilość nominacji musi być większy od ilości nagród)
 • [*] większe wymagania dla nominacji za efekty specjalne
 • [*] nowe wydarzenia losowe
 • [*] poprawiono tłumaczenie ok. 1000 elementów recenzji w wersji angielskiej
 • [-] błędne naliczanie punktów prestiżu dla gracza za zdobycie nagrody, której nie zdobył
 • [-] nie można rozpocząć gry bez gracza człowieka
 • [-] IDS_EVENT_NO_AWARDS_GRANTED
 • [-] script.Description = null w szczegółowych info o filmach powodował exception i brak informacji o filmie
 • [-] poprawiono obsługę sytuacji gdy nie ma połączenia z siecią
 • [*] zestaw twórców w wersji 49

v0.9.5 Beta (2017-04-06)

 • [+] wyszukiwarka (z cheat kodami)
 • [+] tooltipy do najważniejszych okien
 • [+] dodatkowe scenariusze od przyjaciół (bonus za dobre relacje)
 • [+] możliwość otrzymania scenariusza kultowego filmu (jeżeli posiada się dobre relacje z twórcą w nim występującym)
 • [+] wyświetlany postęp aktualizacji twórców
 • [+] dodano opcję umożliwiającą wyświetlanie festiwali pomimo braku nominacji dla graczy
 • [+] nowe typy poprawek scenariuszy (wymień animki, wymień nie aktorów)
 • [*] relacje z danym twórcą wpływają na chęć jego udziału w sequelu
 • [*] zmodyfikowano algorytm przyznawania nagrody dla najlepszego scenariusza
 • [*] zmiana obsługi błędów w przypadku problemów z pobraniem zdjęcia przy aktualizacji zestawu
 • [*] zmodyfikowane częstotliwość i kryteria dobierania kultowych filmów do produkcji dla komputerowych graczy (film bardziej pasuje do profilu gracza)
 • [*] festiwale odbywają się zawsze nawet gdy nie ma nominacji dla filmów graczy
 • [*] animki i nie aktorzy dostępni w scenariuszach dla producenta wykonawczego tylko od wyższych poziomów
 • [*] zmiany w algorytmach
 • [*] bardziej szczegółowe informacje o powodach niedostępności twórców podczas produkcji sequelu
 • [-] poprawiono algorytm pobierania ostatniego filmów producenta/reżysera wykorzystywany przy generowaniu recenzji
 • [-] usunięto problem dzielenia przez zero w CalculateMaxPostProduction

v0.9.4.35519 HotFix Beta (2017-02-22)

 • [-] poprawiony błąd złego zliczania produkowanych scenariuszy
 • [-] obsługa wyjątku AddBonusCar w BonusItemForRelationCount
 • [*] AStats dopiero po sprawdzeniu aktualizacji i tylko dla wersji Release
 • [*] Informacja o Profilach w Chmurze
 • [*] minSequelEffect zależny od oceny oryginału
 • [*] w podsumowaniu zysków z miesiąca pokazywany tylko zysk ogólny komputerowych graczy (rozwinięcie szczegółów po dwu kliknięciu)
 • [*] przywrócono poprawną płeć Viki 😉

v0.9.4 Beta (2017-02-21)

 • [+] wizualizacja efektów post produkcji
 • [+] producent wykonawczy
 • [+] raporty z produkcji
 • [+] relacje, chemia i więzi między twórcami
 • [+] kultowe filmy
 • [+] auta
 • [+] wystawy aut i obrazów (zdjęcia obrazów)
 • [+] produkcja z inwestorem
 • [+] w oknie w trakcie produkcji/premiery możliwość podglądu zdjęć aktorów drugoplanowych (po najechaniu myszą)
 • [+] nowa zakładka Scenariusz w oknie produkcji pozwalająca na zmianę nazw postaci, opisu i cytatu
 • [+] narzędzie do tworzenia kultowych scenariuszy (dev tool)
 • [+] w sekcji nagrody dodano informacje o zestawieniach Vanity Fair, w których dany film się pojawił (recognition/wyróżnienia)
 • [+] automatyczne generowanie hasła przy tworzeniu profilu
 • [*] nowi asystenci
 • [*] dodatkowe informacje (imiona bohaterów) w oknie premiery oraz szczegółowych informacjach o filmie
 • [*] ułatwienia dla graczy na poziomie łatwym (asystent na początku gry oraz brak dywidend w grze klasycznej)
 • [*] informacje o wersji gry oraz typie użytkownika przy błędzie o nie możności odczytania pliku XML
 • [*] zmodyfikowano algorytmy zmniejszania popularności starszych twórców (tylko aktorów i sportowców gdy > 80)
 • [*] nazwa domyślnego, pierwszego gracza pobierana z systemu
 • [*] zmieniono interfejs służący do ustawiania post produkcji w oknie produkcji filmu (tekst – > trackbar + max)
 • [*] dodatkowy scenariusz za odblokowanie nowego gatunku jest pełnometrażowy
 • [*] drobne modyfikacje algorytmów (zyski za target ambitny, artystyczny, nominacje do Sundance od 4*, napięcie/emocje)
 • [*] zaawansowana obsługa kultowych bohaterów (wspiera schemat nazw z IMDB)
 • [*] AI sprawdza czy dalsze reklamowanie filmu ma sens
 • [*] AI może skorzystać z funkcji dania wolnej ręki reżyserowi
 • [*] wiele usprawnień UI
 • [*] przy zgłaszaniu filmu do festiwalu z okna premiery, gdy gracz nie ma wystarczające gotówki, gra może zaoferować mu kredyt
 • [*] dodatkowe studio zwiększa również liczbę scenariusz możliwych do pisania w tym samym czasie
 • [*] zestaw twórców 41 (odświeżenie parametrów twórców oraz filmografii, nowi kultowi twórcy oraz zdjęcia)
 • [*] zmniejszono modyfikacje talentu twórców w zależności od roli (do +/-1)
 • [-] usunięto problem ze zwiększaniem popularności dla twórców, którzy nie zdobyli nagrody na festiwalu (zdobyła je inna osoba z obsady)
 • [-] poprawiono problem z rozsynchronizowanie id scenariuszy na poziomie gracza oraz gry
 • [-] poprawiono problem z brakiem informacji o asystencie po wczytaniu gry
 • [-] poprawiono błąd zliczania liczby filmów wyprodukowanych przez producenta (NoFilmsInProduction -> FilmsInProduciton)
 • [-] poprawiono obsługę błędów w przypadku problemów z aktualizacją zestawu wynikłą po stronie serwera
 • [-] zmniejszono minimalną rozdzielczość ekranu wymaganą przy instalacji do 800×600
 • [-] poprawiono niektóre warunki generowania recenzji które zależne są od kontynuacji

v0.9.3 Beta (2016-04-24)

 • [*] zmodyfikowano algorytmy zmniejszania popularności starszych twórców (tylko aktorów i sportowców oraz gdy > 70)
 • [*] zmodyfikowano wpływ targetu na nagrody na festiwalach (optymalny target to minTarget + 1)
 • [+] w przypadku filmów komputerowych zmiana nazwy postaci w zależności od płci wybranego twórcy
 • [+] filmy komputerowych graczy również mogą mieć kultowych bohaterów
 • [+] możliwość przesuwania ról podczas edycji scenariusza
 • [-] NO_MORE_ARTISTS_IN_SCRIPT
 • [-] losowe nazwy bohaterów przy edycji nadpisywały aktualne
 • [+] w oknie produkcji kliknięcie prawym klawisze na obsadzie scenariusza wyświetla informacje o wybranym twórcy
 • [-] index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. Game.NextPlayer (BugID=115)
 • [+] baza cytatów
 • [-] usunięto ‚ł’ nazw plików twórców które powodowały problemy podczas instalacji w niektórych krajach
 • [*] bardziej szczegółowe informacje o odmowie twórcy
 • [-] tekst wybierz swój profile bez znaków specjalnych ‚<‚ (BugID=240)
 • [-] The underlying connection was closed: A connection that was expected to be kept alive was closed by the server.
 • [*] zestaw twórców wersja 39 (wszystkich 2292, odświeżonych 100)

v0.9.2 Beta (2016-02-10)

 • [*] im większy numer filmu w serii tym mniejsze szanse na nagrodę
 • [-] poprawiono index out of range in PrepareParams() (BugID 69)
 • [+] informacje o głosach juri w logach
 • [-] poprawiono exception przy SetUpdate
 • [*] zestaw twórców 36 (ponad 200 kultowych bohaterów)

v0.9.1 HotFix Beta (2016-01-22)

 • [-] przycisk Wybierz nie był możliwy do użycia do wyboru scenariusza przy rozpoczęciu produkcji filmu
 • [-] poprawiono literówki

v0.9.1 Beta (2016-01-21)

 • [-] poprawiono nadmierny wzrost popularności (spowodowany aktualizowaniem popularności twórców także dla losowych filmów)
 • [*] drobne usprawnienia w UI
 • [*] zmniejszenie procentowego zysku z filmów dla poszczególnych targetów
 • [*] ograniczono maksymalną liczbę graczy do 15
 • [*] zmieniono serwer z informacjami o aktualizacji
 • [-] usunięto problem z GetRandomItem w ShowHintDialog (BugID 40)
 • [*] wpływ sequla na kontynuacje zależny też od numeru filmu z serii (zmniejsza się o 5%)
 • [*] modyfikacja algorytmów kosztów tymczasowych
 • [-] imię gracza (nazwa profilu) może zawierać tylko litery (BugID 42)
 • [*] zoptymalizowana funkcja wypełniania comboboxa z nazwami krajów
 • [*] poprawiony pobieranie profilu z chmury (nie trzeba podawać nazwy)
 • [+] dobre rady
 • [+] losowe cytaty
 • [+] możliwość dodania krótkiego opisu fabuły
 • [+] w szczegółowych informacjach o filmie nowa zakładka Scenariusze
 • [+] modyfikacja algorytmów (przyznawanie nagród)
 • [-] GeneralActorsPerformec nie był używany w recenzjach
 • [*] nowe warunki użycia recenzji
 • [+] hint po uruchomieniu wyzwania
 • [-] poprawione listy VanityFair dotyczące festiwali

v0.9.0 Beta (2016-01-14)

 • sequele
 • swoboda w poczynaniach reżysera
 • gwiazda chce zagrać w Twoim filmie
 • Gra+ dla darczyńców
 • Vanity Fair czyli mniej lub bardziej dziwne zestawienia filmów i twórców
 • wskazówka asystenta o dostępnych kultowych bohaterach
 • dynamiczny system parametrów (talent, popularność) w pierwszych 10 latach od debiutu oraz redukcja popularności po 40 latach
 • reakcje – możliwość specjalnego oznaczenia filmu który zostanie wyeksportowany do MovieStats
 • poprawki scenariuszy
 • wsparcie dla BugDB (automatyczne wysyłanie informacji o błędach)
 • bonusowy scenariusz za odblokowanie nowego gatunku
 • poprawnie wyświetlanie informacje o odblokowaniu nowego gatunku
 • wskazówki asystenta dotyczące aktualnej/gry/profilu dopiero po wyprodukowaniu kilku filmów (wcześniej tylko ogólne)
 • maksymalna liczba punktów postprodukcji ograniczona do 99
 • informacja o postprodukcji w szczegółowych informacjach o filmie (zakładka ogólne)
 • wsparcie dla oddzielnych tłumaczeń recenzji w niezależnych plikach
 • profile w chmurze dla darczyńców
 • coroczne podsumowanie najlepszych producentów
 • nowa koncepcja filmów krótkometrażowych
 • statystyki użycia recenzji online
 • modyfikacja algorytmów oceny krytyków
 • minimalna cena młodych twórców również powiększona zostaną o inflację
 • poprawiono błąd przy zakończeniu gry imprezowej z domyślnym zestawem
 • poprawiono błąd „Serwer spowodował naruszenie protokołu” przy uruchamianiu gry
 • wydłużenie o dodatkowe 5 lat gry dla darczyńców
 • zwiększenie wielkości czcionek w większości okien dialogowych
 • poprawiono błąd wskazówki o maksymalnej ilości humoru
 • dodatkowe informacje w oknie filmografii twórcy (państwo, imdb)
 • w szczegółowych informacjach o filmach rozszerzono informacje o filmografii twórców oraz w zakładce ogólne
 • poprawiono obsługę przypadków gdy PersonSetProperties jest nullem
 • poprawiono aktualizację podgatunków w oknie tworzenia scenariuszy
 • wymieniono gatunek krótkometrażowy na obyczajowy
 • mechanizm aktualizacji recenzji
 • nowe parametry i warunki recenzji (sequele)
 • przejście na .NET 4.5
 • zmiany kolorów graczy komputerowych
 • wersjonowanie zapisy stanu gry
 • usprawnione algorytmy generowania fikcyjnych nazwisk
 • usunięto z wersji instalacyjne zdjęcia twórców z niestandardowymi znakami (powodowało problem z instalacją na systemach w krajach Europy Wschodniej)
 • zestaw twórców v33 (ponad 2100 twórców w tym 800 z odświeżonymi parametrami)
 • ponad 600 nowych fragmentów recenzji (w sumie ponad 4800)
 • poprawienie balansu niektórych trofeów
 • poprawienie balansu wybranych wyzwań
 • ponad 80 nowych wskazówek asystentów
 • ceny asystentów zwiększają się wraz z upływem czasu gry (inflacja)
 • wirtualnie generowane filmy na potrzeby festiwali nie modyfikują właściwości twórców!
 • usunięto opcję automatycznego pobierania filmografii z IMDB ze względu na ograniczone liczbę darmowych requestów
 • dodano symulacje całkowitych kosztów produkcji w oknie produkcji filmu
 • usunięto błąd nie pozwalający utworzyć niektórych podgatunków (sportowy, parodia i thriller polityczny)

 

v0.8.7 Beta (2015-01-31)

 • poprawa błędu występującego przy próbie wejścia do okna Reklamy z menu głównego
 • zoptymalizowany proces pobierania danych z IMDB (raz na rozgrywkę)
 • zestaw twórców w wersji 28

 

v0.8.6 Beta (2015-01-21)
 • poprawiono błąd związany z brakiem informacji o zdobytych nagrodach po zapisie gry
 • możliwość zapisywania / odtwarzania własnych kampanii marketingowych w oknie reklamy
 • pobieranie danych o filmografii twórcy z serwisu IMDB
 • resetowanie kampanii marketingowej w oknie reklamy
 • w szczegółowych informacjach o filmie nowa domyślna zakładka Przegląd
 • poprawiono tłumaczenie trofeum Pracuś (Workaholic -> Hard Worker) i kilka literówek
 • poprawiona funkcja UpdateControl w oknie reklamy
 • poprawiono błąd mogący pojawiać się czasami w oknie reklamy: Wartość X nie jest prawidłową wartością dla Value.
 • podlinkowanie aktualnej pomocy do: Bank, Festiwale, Reklama
 • w szczegółowych informacjach o filmie (zakładka twórcy) dodano informacje o filmach z gry
 • zestaw twórców w wersji 27
 • podstawowe statystyki astats
v0.8.5 Beta (2014-12-06)
 • zapis stanu gry
 • ostrzeżenie o długiem czasie postprodukcji
 • historia aktualności
 • nowy tryb szybkiej gry
 • modyfikacja punktów niezbędnych do odblokowania niektórych gatunków
 • większy wpływ słabej postawy aktorów na końcową ocenę filmu (im więcej aktorów tym większy wpływ)
 • zmiany w wyświetlanych informacjach w BoxOffice na głównym ekranie gry
 • zmiany maksymalnego czasu rozgrywki w poszczególnych trybach gry
 • w ‚O grze’ dołączony opis trybu gry
 • dłuższe recenzje dla filmów z małą ilością aktorów
 • MessageOnTop w przypadku niepowodzenia aktualizacji twórców
 • możliwość sprzedaży obrazów i rynek sztuki
 • poprawiono tłumaczenie okna Aukcji
 • posiadanie asystenta chroni przed kradzieżami obrazów i scenariuszy
 • ponad 300 nowych fragmentów recenzji (w sumie ponad 4000)
 • drobne usprawnienia interfejsu użytkownika
 • kultowi bohaterowie – przygotowanie algorytmów
 • zestaw twórców w wersji 25
v0.8.2 Beta (2014-02-26)
 • pytanie o potwierdzenia przed zamknięciem gry
 • w grze imprezowej gracz nie płaci dywidend dla inwestorów
 • nowe typy recenzji (opis i ocena dwóch aktorów)
 • dodatkowa efektywność reklamy z uwzględnieniem targetu i poziomu scenariusza
 • zmodyfikowano strategie reklamowe oraz wybór studia komputerowych graczy
 • poprawiono balans gry (oceny krytyków, zyski filmów)
 • filmy wirtualnych producentów nominowane do nagród są mniej perfekcyjne
 • poprawiono błędne użycie recenzji dla efektów specjalnych
 • do festiwalu w Sundance mogą być nominowane filmy 3*
 • zmniejszono punkty prestiżu niezbędne do odblokowania nowych gatunków
 • zmodyfikowano algorytmy przyznawania nagród na festiwalach
 • poprawna liczba głosów oddana na film na festiwalach przy większej liczbie kategorii
 • ponad 450 nowych fragmentów recenzji
 • zestaw twórców w wersji 23
 • poprawiono informacje na belce okna produkcji w momencie premiery
 • dodano możliwość wysłania na Facebooka obrazka z premiery nowego filmu gracza
 • opcje Facebooka dostępne jako główne pod menu opcji
 • możliwość wylogowania profilu gracza z Facebooka
 • ulepszone algorytmy odmiany rzeczowników
 • ulepszona sztuczna inteligencja graczy komputerowych
 • nowe tytuły filmów
 • usunięty błąd gdy w zestawie znajdują się nieparsowalne znaki
 • usunięto błąd game.Message gdy nie ma asystenta (przy aktualizacja zestawu)
 
v0.8.1 Beta (2013-12-17)
 • decyzja o eksporcie do MovieStats na podstawie statusu gracza w serwisie
 • usunięto specjalne znaki z nazw zdjęć w zestawie default
 • uzupełniono tłumaczenie wyboru płci w oknie edycji profilu gracza
 • rozszerzono informacje o adresie email przed rejestracją do MovieStats
 • zestaw twórców w wersji 21
 
 
v0.8.0 Beta (2013-11-23)
 • obsługa wielu języków (polski, angielski)
 • im film dłużej w BoxOffice tym większe prawdopodobieństwo spadków
 • sprawdzanie dostępności MovieStats przed eksportem/rejestracją
 • okno z możliwością tłumaczenia recenzji
 • poprawiono balans wyzwań, trofeów (1)
 • zmniejszono siłę kampanii reklamowych
 • zmniejszono działanie reklamy przy ekstremalnych własnościach scenariusza
 • poprawiono błąd związany z resetowaniem informacji z ‚przeznacz na reklamę X% z zysków’
 • poprawiono dodawanie twórców do scenariusza
 • poprawiono trofeum ‚Gracz niestandardowy’
 • poprawiona błędna definicja celu Scenariusze (09)
 • poprawiona błędna definicja celu (28,41)
 • poprawiono nazwę zestawu domyślnego
 • poprawiono komunikat o cenzurze gdy nie spowodowała ona zmiany kategorii wiekowej
 • zmodyfikowano reguły pożyczania pieniędzy innym graczom w grze imprezowej
 • automatyczne konwersja profili do nowych wersji
 • usprawniona detekcja oszukujących graczy
 • poprawiono wyświetlanie odpowiednich do wieku aktorów zdjęć
 • zestaw twórców w wersji 20
 
v0.7.7 Beta (2012-12-13)
 • nowy algorytm generowania nazwisk młodych twórców
 • obsługa błędów przy generowaniu LiveHintsBoxOfficeRelated
 • minimalne ograniczenia wiekowe dla filmów ambitnych i artystycznych
 • minimalne ograniczenia wiekowe dla filmów o zakończeniu tragicznym
 • do Sundance można nominować filmy nie droższe niż 10 mln (budżet filmu niezależnego)
 • zmieniono algorytmy wpływu ilość aktorów na ocenę filmu
 • informacja o odblokowaniu gatunku przez gracza
 • możliwość resetu hasła w profilu
 • wyzwanie Babelsberg (20) da się ukończyć
 • eksport do MovieStats filmów w kategorii zwrot tylko gdy zwrot > 100%
 • zmodyfikowano algorytm przyznawania nagród za najlepszy film
 • krytycy doceniają filmy ambitne/artystyczne tylko jeżeli są dobre
 • nowe algorytmy oceny filmów przez krytyków
 • poprawiono kodowanie polskich znaków w tytułach filmów oraz obrazach
 • zestaw twórców w wersji 17
 • informacje o aktualizacji zestawu podają ostatnią aktualizację

v0.7.6 Beta (2011-12-19)

 • poprawiono warunki zdobycia trofeum ‚Poznaj Biznes Filmowy’
 • poprawiono błędy w grze, gdy gracz (człowiek) nie miał profilu

Informacje o zmianach w starszych wersjach gry znajdziesz w archiwum.

%d bloggers like this: