www.biznesfilmowy.prv.pl www.tomiga.prv.pl

Historia wersji...
Faq
Faq
BF2: Historia wersji
Opis zmian w poszczególnych wersjach.
Legenda
 • nowa funkcjonalnośc
 • poprawiony błąd
 • zmodyfikowana opcja
v0.7.6 Beta (19-12-2011)
 • poprawiono warunki zdobycia trofeum 'Poznaj Biznes Filmowy'
 • poprawiono błędy w grze, gdy gracz (człowiek) nie miał profilu
v0.7.5 Beta (17-12-2011)
 • wsparcie dla MovieStats (statystyki online)
 • możliwość rejestracja w MovieStats zaraz po utworzeniu profilu
 • eksport najlepszych filmów gracza do MovieStats!!!
 • aktualizacje twórców online z bazy MovieStats!!!
 • narodowość twórców
 • kody specjalne dla darczyńców
 • odblokowywani twórcy oraz asystenci
 • specjalne właściwości asystentów
 • możliwość negocjacji z twórcami
 • dywidendy i raporty roczne
 • bezpośredni link do fanpagu na facebooku oraz google+
 • integracja z facebookiem
 • Gekko Investements
 • zmodyfikowano algorytm oceniania poziomu scenariusza i jego wpływu na krytków
 • nowe trofea
 • poprawki i zmiany w interfejsie i algorytmach
 • poprawiono błąd 'Kultury dostosowane nie mogą być przekazywane przez identyfikator LCID, tylko przez nazwę
 • poprawiono cel z roku 1988 (Las Palmas)
 • poprawiono wskazówke asystentów dotyczącą najmniej ważnych elementów dla gatunków
 • poprawiono zliczanie rzeczywistego czasu gry
 • poprawiono samoczynną zmianę rozmiaru czcionki, w niektórych oknach, po wystąpieniu polskiego znaku
 • poprawiono zakończenie kontraktu asystenta, gdy gracz ma wyłączoną opcje przypominania o nim
 • modyfikacje algorytmów napięcia w filmie i jego wpływ na punktacje
v0.7.2 Beta (13-08-2011)
 • zunifikowana obsługa państw w profilu użytkownika
 • usunięto problemy z działaniem pod systemem Windows 7/Vista (zmiana folderu przechowywania zestawów)
 • do informacji o twórcy dodano dodatkowe informacje (planowany w przyszłych wersjach)
 • zmieniono instalator (powinien ostrzegać o braku .NET Frameworka)
v0.7.1 Beta (03-06-2011)
 • usunięto problem z obsługa zestawów niestandardowych (jeżeli taki nie istnieje można wybrać domyślny)
v0.7.0 Beta (01-06-2011)
 • budowa, rozbudowa i unowocześnianie studiów
 • postprodukcja
 • wprowadzono tryb kariery
 • dodatkowa rodzaj reklamowania (wydaj X% z zysku z poprzedniego miesiaca)
 • wprowadzono poziom filmu (target)
 • wprowadzono podział na role pierwsz- i drugo- planowe oraz epizodyczne (i tego konsekwencje)
 • wskazówki asystentów
 • starzenie się twórców (wizualny i parametryczny)
 • sztuczna inteligancja graczy komputerowych już działa
 • alternatywne wydarzenia z filmów
 • wydarzenie: możliwość odkrycia gwiazdy
 • nowe trofea
 • zmiany algorytmów: przyznawania nagród, wyliczania cen, oceny i zyski filmu
 • nowe algorytmy komputerowych graczy
 • zmieniono sposób wyświetlania parametrów z liczb na gwiazdkowy
 • dodano Pożyczkę czyli szybki kredyt w oknie produkcji
 • poprawiono algorytmy przyznawania nominacji/nagród
 • zmniejszono wpływ dodatkowego czasu na produkcje na jakość filmu
 • dodatkowy czas na produkcje filmu teraz jest w %
 • poprawiono formatowanie recenzji (eliminacja powtórzeń)
 • aktorzy w wielu rolach żadają dodatkowych pieniędzy z zysku filmu
 • cena twórców uzaleóniona dodatkowo od typu roli oraz targetu filmu
 • dodatkowe parametry w recenzjach
 • gwiazdy sportu i muzyki mają wszystkie parametry
 • zestaw twórców wersji 3.0
 • recenzje uwzględniają nowe parametry
 • zmodyfikowane niektóre wyzwania
 • wiele innych zmian w algorytmach i interfejsie
 • usunięto problem System.ArgumentOutOfRangeException: Wartość elementu Takty musi pochodzić z przedziału określonego wartościami DateTime.MinValue.Ticks i DateTime.MaxValue.Ticks gdy nie wybrano opcji twórcy dostępni w latach kiedy tworzyli
 • usunięto problem błędnego naliczania punktów przy skracaniu czasu produkcji
 • usunięto problem gdy wybiera opcje twórców dostępnych zgodnie z ich latami tworzenia
 • naprawiono wiele innych mniejszy i większych problemów (poprawiono stabilność gry)
v0.6.7 Beta (08-01-2011)
 • w trakcie produkcji filmu odblokowane przywijanie parametrów twórców (problemy z widocznością wszystkich parametrów pod Windows Vista/7)
 • zmieniono adresy serwerów sprawdzających dostępność nowej wersji
 • zakończenia w scenariuszach
 • drobne poprawki w interfejsie użytkownika
v0.6.6 Beta (18-12-2010)
 • Top 25 najlepszych graczy w trybie Wyzwania (na podstawie BFStats)
 • Top 25 najlepszych wyników dla wybranego wyzwania (na podstawie BFStats)
 • Top 25 Łowców Trofeów(na podstawie BFStats)
 • wysyłanie danych do BFStats jako UTF-8 (poprawiono obsługę polskich znaków)
v0.6.5 Beta (04-11-2010)
 • wsparcie dla statystyk BFStats (www.bfstats.prv.pl)
 • obsługa informacji w postaci strony www
 • w menu Pomoc link do oficjalnego forum
 • zmiana zachowania w przypadku wykrycia nowej wersji programu
 • wyższe ceny lepszych scenariuszy / niższa cena sprzedaży
 • poprawiona edycja twórców przy tworzeniu własnego scenariusza
 • poprawiona trofea: Tytan pracy i 7xTop
 • scenariusze nie znikają z listy gdy anulujemy jego sprzedaż
 • poprawione informacje o profilu w edycji profilu
 • poprawiono wyświetlanie spadków/wzrostów w BoxOffice dla filmów nie graczy
 • wersjonowanie wyników wyzwań
v0.6.3 Beta (27-06-2010)
 • poprawiono wyzwanie '10 minut później'
 • poprawiono wyzwanie 'Miliardy 2'
 • poprawiono warunek ukończenia wyzwania 'Superprodukcja'
 • rozszerzono informacje diagnostyczne w BugBoxie
v0.6.2 Beta (20-04-2010)
 • usunięto problem przy produkcji filmu InvalidArgument=Wartość '0' nie jest prawidłową wartością dla 'index'
 • usunięto problem z korzystaniem z zestawów niestandardowych
 • gdy pierwszym graczem jest gracz komputerowy automatycznie uruchamiana jest opcja następny gracz
 • poprawiono wyzwanie 'Ocean 5'
 • poprawiono warunki zdobycia trofeum 'Pogromca festiwali'
 • usunięto problem z filmami krótkometrażowymi
 • poprawione oceny krytyków z większą liczbą aktorów (im więcej aktorów tym bardziej ma znaczenie talent reżysera)
 • usunięto problem z dublującymi się filmami gracza w BoxOffice
 • poprawiono trofeum 'Harry Potter'
 • poprawiono sortowanie w O Filmach (BoxOffice)
 • nie można wyprodukować filmów bez aktorów
 • czyszczenie galerii po rozpoczęciu nowej misji
 • wprowadzono 'hype' - im dłużej prowadzona kampania marketingowa tym bardziej skuteczna
 • w informacjach o filmie informacje o potencjale/reklamie/efektywnej reklamie
 • dodatkowe punkty u krytków za film wg własnego scenariusza
 • w 'O producentach' pojawiają się informacje o liczbie studiów gracza (max. liczba filmów produkowanych jednocześnie)
 • zmniejszono podatek od wzbogacenia do 25%
 • dla poziomu 'Zawodowiec' zwiększono x2 liczbę punktów prestiżu niezbędna do odblokowania nowych gatunków
 • komputerowi gracza mają większe fundusze na produkcje filmów
 • usprawniono edycje graczy przy rozpoczynaniu nowej gry
 • w przypadku problemów z otworzeniem pomocy zamiast BugBoxa pojawia się zwykła informacja
 • mniej losowe oceny gwiazdkowe tworców (w przypadku skrajnych ocen 1* lub 5*)
v0.6.1 Beta (30-03-2010)
 • usunięto problem z reklamowanie filmów w oknie produkcji
 • poprawiono sprawdzanie dostępności nowej wersji programu
v0.6.0 Beta (29-03-2010)
 • wprowadzono 3 tryby gry (wyzwania, standardowy, towarzyski)
 • trofea (zwane też osiągnięciami)
 • 31 wyzwań w nowym trybie gry
 • obsługa profili graczy
 • zestaw twórców 2.0 (nowe typy twórców, ponad 1000!!! twórców)
 • nowe i poprawione recenzje (ponad 2800 fragmentów)
 • nowy festiwal: Era Nowe Horyzonty
 • wprowadzono kategorie wiekowe
 • filmografia twórców (również filmy powstałe w trakcie gry)
 • możliwość ustawienia poziomu realizmu (gra towarzyska)
 • sprawdzanie dostępności nowej wersji gry przy uruchamianiu
 • przejście na .NET Framework 3.5
 • maksymalny kredyt zależy od poziomu gracza
 • rozszerzono informajce o festiwalach
 • zmieniono nazwy stopni trudności
 • wiele modyfikacji algorytmów/interfejsu/statystyk
 • usunięto problem 'MajorVersion exception' przy uruchamianiu, gdy używa sie .NET Framework > 1.x
 • w informacjach nie pełny tekst o kradzieży scenariusza/obrazu
 • poprawna obsługa sytuacji wywolania opcji bank/splata, gdy gatówka gracza jest ujemna
 • wydarzenia losowe wpływają na czas produkcji filmu
 • po zakupie obrazu określenie jego oryginalności zawsze dawało rezultat "falsyfikat"
 • usuniętow wiele innych błędów
v0.5.0 Beta (10-02-2006)
 • recenzje opisowe!
 • nowy parametr opisujący film Napięcie/Emocje
 • modyfikacje interfejsu użytkownika
 • festiwal dla najgorszych twórców i filmów (Złota Malina)
 • domyślne fotki dla 'bezzdjęciowców'
 • definitywnie rozwiazany problem - UpdateScriptWithSelectedPerson
 • exception przy probie reklamowania filmu w ostatniej rudzie przed wejsciem na ekrany
 • zablokowanie wyszukiwania w przypadku wyboru studia (powodowala błędy)
 • usunięcie konwersji pustego stringa do liczby powodującego IsEnoughMonayForPerson
 • rzadsze oferty kręcenia reklamówek
 • większy wpływ reklamy przy nie zmienionej cenie
 • przy liczbie twórców w scenriusza dodatkowo liczba aktorów
 • modyfikacje algorytmów (reklamy, zyski, etc.)
 • przy liczbie twórców w scenriusza dodatkowo liczba aktorów
 • zestaw twórców w wersji 1.8
v0.4.0 Beta (13-11-2005)
 • oferta reklamy
 • możliwość wydłużania/skracania czasu produkcji (od poziomu normalnego)
 • asystenci
 • reklama
 • poprawiony błąd przy wyborze twórców (UpdateScriptWithSelectedPerson())
 • poprawiony błąd przy kupnie scenariuszy (niedostępny Kup i produkuj po przełączeniu moje scenariusze-lista scenariuszy)
 • zestaw twórców v1.7
 • w liscie filmów data przedstawiana w formacie RRRR-MM (możliwość poprawnego sortowania wg daty)
 • modyfikacje algorytmów
v0.3.1 Alpha (14-07-2005)
 • poprawiony błąd przy festiwalach RandomForNominations() (gdy w grze nie było ani jednego komputerowego gracza)
 • poprawione wyświetlanie aktualności w zakładce okna głównego aplikacji
 • zmodyfikowane wartości gotówki na starcie w zależności od poziomu gracza
 • ograniczeni ilości twórców w scenariuszu do 10
 • modyfikacje algorytmów (trudniej)
v0.3.0 Alpha (05-07-2005)
 • różne rodzaje (kategorie) nagród na festiwalach
 • nowy (polski) festiwal
 • oferty
 • poprawiony błąd ze zbyt dużymi przegranymi w Monte Carlo
 • drobne usprawnienia w interfejsie użytkownika
 • nowe wydarzenia
 • na wszystkich stopniach trudności oprócz łatwego, możesz kupić scenariusze tylko takich gatunków które możesz produkować
v0.2.1 Alpha (12-03-2005)
 • informacje o poszczególnych komponentach gry w O Programie/Komponenty
 • informacje w wydarzeniach jeżeli zgłoszony film gracza nie otrzymał nominacji
 • RemoveRandomScript (RandomNumber < 0)
 • RandomFilmsForNominations exception
 • zbyt duże wygrane/przegrane w zdarzeniach losowych
 • scenariusz, który nie został jeszcze zakończony nie może być skradziony
 • drobne zmiany w interfejsie
 • szczegółowe informacje o zyskach z poszczególnych filmów, w bilans z ostatniej rundy - zakładka w menu głównym
 • cena scenariusza sprzedawanego, jest o 20% niższa od ceny rynkowej
 • informacje o ilosci przemocy/humory/sex na pasku tytułowym okna Produkuj
v0.2.0 Alpha (14-02-2005)
 • tworzone scenariusze maja pierwiastek losowy, zalezny od poziomu trudnosci
 • obsługa zestawów niestandardowych (*.set)
 • inwestycje/aukcje
 • poprawione algorytmy festiwali
 • możliwość sprzedawania scenariuszy
 • pokazywany estymowany czas produkcji filmu, podczas wybierania obsady
 • informacje o aktualnym zestawie
 • dodatkow wydarzenia losowe
 • pożyczanie pięniędzy dla graczy o stopniu trudności Łatwy
 • po ponownym rozpoczęciu gry, domyślnie pozostają gracze z ostatniej rozgrywki
 • optymalizacje obliczeń
 • [BUGFIX] brak możliwości wyboru kilku reżyserów, operatorów lub kompytorów przy tworzonym scenariuszu
 • [BUGFIX] poprawione wyszukiwanie twórców wg imienia i nazwiska
 • [BUGFIX] niemożliwe spłacenie kredytu jeżeli nie ma się gotówki
 • [BUGFIX] czasami w informacjach o nagrodach i nominacjach filmu, pojawiały się nieprawdziwe dane (film niby zdobył nagrode lub nominację, której w rzeczywistości nie zdobył)
 • [BUGFIX] czasami przy próbie zgłoszenia filmu do festiwalu uzyskiwaliśmy informacje że film był już zgłoszony, co nie było prawdą
 • drobne usprawnienie w interfejsie
v0.1.1 Alpha (16-01-2005)
 • [BUGFIX] w produkcji po wybraniu studia kasa ubywa z konta gracza
 • [BUGFIX] moża kręcić filmy na podstawie scenariuszy zdobytych w wydarzeniach
 • [BUGFIX] przy losowym tworzeniu gracza, rownież zmienia się stopień trudności (losowo)
 • [BUGFIX] przy zgłaszaniu do festiwalu, gotówka była odejmowana od kredytu
 • [BUGFIX] poprawione dodawanie graczy na poczatku gry (poprawne nadawanie nowego id)
 • modyfikacja kryteriów przyznawania oskarów
 • modyfikacja cen operatorow, kompozytorow oraz scenariuszy
 • modyfikacja wpływu studia na film w zależności od gatunku
 • oraz kilka innych drobiazgow (majacych utrudnic gre ;)
v0.1.0 Alpha
 • Pierwsza publicznie udostępniona wersja Alpha BF2
v0.0.1 Alpha
 • Pierwsza wersja BF2 udostępniona moim znajomym oraz wybranym alpha testerom
(C) Tomiga 2001 - 2010