Profile gracza i hasła

Pomoc > Rozpoczęcie gry -> Profile graczy oraz tryby gry

Druga część Biznesu Filmowego wykorzystuje profile do identyfikowania i przechowywania informacji o osiągnięciach i statystykach gracza. Profile występują w dwóch formach lokalnej (przechowywanej na dysku gracza) oraz sieciowe (przechowywanej na serwerze gry) wykorzystywanej przez serwis MovieStats.

Podstawowa charakterystyka profili:

 • lokalny – profil lokalny zawiera wszystkie informacje związane z graczem oraz jego osiągnięciami i statystykami, przechowywany jest na komputerze gracza
 • sieciowy – część informacji z profilu lokalnego, które zostaną wyeksportowane do MovieStats (przechowywana na serwerze)

Ponieważ są to dwa niezależne profile problematyczne jest utrzymanie spójnych haseł między nimi. 

Punktem wspólnym dla profilu lokalnego i sieciowego jest email który jednoznacznie identyfikuje danego gracze.

Profil lokalny tworzony jest przy rozpoczęciu gry w dowolnym trybie (oprócz Szybkiej gry).

Jeżeli gracz zdecyduje się skorzystać z serwisu MovieStats i wyeksportuje swój profil do MovieStats sytuacja jest wówczas jasna. Profil lokalny oraz sieciowy używają takich samych loginów i haseł są więc zsynchronizowane. 

Problem zaczyna się kiedy zapomnimy hasła lub utworzymy nowy profil (z takich samem adresem email) ale zapomnieliśmy hasła, które wcześniej używaliśmy stąd nie jesteśmy w stanie zsynchronizować naszych aktualnych postępów w grze z serwisem MovieStats.

Oto najczęstsze przypadki oraz jak sobie poradzić w takiej sytuacji.

Utworzyłem profil lokalny ale nie pamiętam czy posiadam profil sieciowy w MovieStats

Masz czysty profil na komputerze ale nie pamiętasz czy miałeś konto w MovieStats. 

 1. Możesz spróbować zarejestrować się do MovieStats. Jeżeli profil o takim emailu już istnieje otrzymasz taką informację. 
 2. Możesz sprawdzić swój status w MovieStats jeżeli otrzymasz informację, że użytkownik nie istnieje oznacza to że nie ma użytkownika o takim emailu w bazie danych.

Status profilu sieciowego w MovieStats może przyjmować następujące wartości.

 • użytkownik nie istnieje 
 • użytkownik nie jest aktywny (użytkownik się rejestrował więc email istnieje w bazie danych ale nie został zweryfikowany – gracz nie klikną linku po rejestracji)
 • użytkownik aktywny (email został potwierdzony / zweryfikowany)
 • użytkownik zbanowany

Znam hasło do profilu lokalnego ale zapomniałem do serwisu MovieStats

Jeżeli przed chwilą stworzyłeś nowy profil z adres e-mail którego już kiedyś używałeś w grze i był on zarejestrowany w MovieStats możesz skorzystać z procedury resetu hasła. 

Aby wykonać tą procedurę 

 1. Po uruchomieniu gry na danym profilu skorzystaj z opcji MovieStats -> Resetuj hasło
 2. Powinieneś otrzymać emaila z informacją o resecie i nowym tymczasowym haśle do MovieStats
 3. Zaloguj się do MovieStats wykorzystując swój email oraz hasło tymczasowe 
 4. Zmień tymczasowe hasło w MovieStats (Gracz -> Mój profil -> Zmiana hasła) na hasło jakie używasz w profilu lokalnym

Hasła są już takie same.

Znam hasło od MovieStats ale nie pamiętam do profilu

Skorzystaj z opcji zmiany hasła w grze. 

 1. Po uruchomieniu gry na danym profilu skorzystaj z menu Opcje -> Profil -> Zmiana hasła
 2. Zaznacz opcję Resetuj hasło 
 3. Wpisz nowe hasło (takie jak w MovieStats)

Hasła w profilu lokalnym i w MovieStats są takie same.

Uwagi:

Profil sieciowy zawiera tylko wybrane elementy profilu lokalnego (nie jest to pełna kopia). Nie ma więc możliwości odtworzyć profilu lokalny na podstawie danych z MovieStats (dlatego jeśli stracicie profil lokalny to jedyne wyjście to utworzenie nowego, pustego profilu. W konsekwencji przy najbliższej synchronizacji Wasze osiągnięcia i statystyki zostaną zresetowane).

Wyjątkiem od tej sytuacji są darczyńcy na poziomie srebrnym, którzy mają możliwość przechowywania pełnego profilu w chmurze (na serwerze gry). Profil taki zostaje automatycznie wyeksportowany w momencie zakończenie rozgrywki. Wówczas wystarczy użyć opcji importu profilu zamiast tworzenia nowego.

W przypadku kiedy nie otrzymałeś maila aktywacyjnego lub z nowym hasłem z profilu MovieStats

 1. Sprawdź folder SPAM na swojej skrzynce (wiadomość mogła zostać potraktowana jako spam)
 2. Jeżeli nie ma jej w SPAMie – skontaktuj się z autorem gry

 

Pomoc > Rozpoczęcie gry -> Profile graczy oraz tryby gry