Produkcja z inwestorem

> Pomoc > Przebieg gry > Produkcja filmu

Inwestor zewnętrzny pozwala na częściowe sfinansowanie produkcji filmu. Inwestor jest w stanie dołożyć do budżetu produkcji pewną kwotę gotówki (dokładnie taką, jakiej graczowi brakuje do budżetu, jakim dysponował na początku gry na danym poziomie). W zamian oczekuj udział w zyskach z produkcji.

Przykład: Załóżmy, że gracz na poziomie amator posiada 2 mln na koncie. Rozpoczynając grę na tym poziomie gracz otrzymuje kwotą 5 mln. Stąd na produkcję swojego filmu od inwestora otrzymał dodatkowe 3 mln (2 + 3 = 5). Podział z zysków ma wiec proporcje 40/60 na rzecz inwestora. Oznacza to, że każdego miesiąca, z całego zysku wygenerowanego przez film, 40% będzie otrzymywał producent, a 60% inwestor.  Zauważcie, że w przeciwieństwie do producenta wykonawczego gracz od razu otrzymuje swoją dolę (a nie po osiągnięciu 100% ze zwrotu).

Aby móc skorzystać z opcji finansowania przez inwestora poziom gotówki gracza musi spaść poniżej pewnego poziomu, z brakiem perspektyw na poprawę (minimalne zyski z poprzedniego miesiąca, brak filmów w produkcji).

Inwestorzy to jednak nie organizacje charytatywne i dbają przede wszystkim o swoje pieniądze, dlatego też aby inwestor zgodził się na współfinansowanie filmu gracza, jego projekt musi spełniać pewne warunki.

  • gracz musi mieć własny (samodzielnie stworzony) scenariusz
  • scenariusz musi być odpowiedniego poziomu (A lub B)
  • scenariusz musi być jednego z podstawowych gatunków (komedia, romans, horror, familijny bądź akcja) – Są to gatunki nie wymagające zbyt dużych budżetów, a jednocześnie pozwalające na łatwy zysk.

W innym przypadku inwestor oszacuje, że szanse na zwrot z inwestycji są zbyt małe.

Filmy z inwestorem zawsze mają grupę docelową komercyjną aby maksymalizować zyski. O możliwości skorzystania z finansowania z inwestorem gracz zostanie powiadomiony specjalną notyfikacją.

Uwagi i komentarze

Jeżeli gracz zdecyduje się na reklamę swojego filmu, musi ją w całości pokryć ze swojego budżetu (nie otrzyma wsparcia inwestora w tym elemencie). Inwestor daje jedynie kwotę niezbędną do rozpoczęcia produkcji, wszelkie późniejsze koszty musi ponieść gracz.

Funkcjonalność ta pozwoli na kontynuowanie gry mimo początkowego niepowodzenia i strat gracza. Z drugiej stara się mu pokazać jak właściwie podchodzić do produkcji filmów. Uczy tworzyć własny scenariusz na odpowiednim poziomie, a dzięki ograniczeniu liczby wyborów, ukierunkowuje na myślenie o zyskach z produkcji (ograniczenie targetu produkcji do komercyjnego oraz gatunku filmu do kilku podstawowych, niewymagających zbyt dużych środków na ich produkcję).

Z produkcji z inwestorem korzystają też producenci komputerowi przy produkcji kultowych filmów.

> Pomoc > Przebieg gry > Produkcja filmu

%d bloggers like this: