Grupa docelowa (Target)

> Pomoc > Przebieg gry > Produkcja filmu

Grupa docelowa, zwana też targetem, definiuje dla jakiej widowni chcemy stworzyć film. Parametr ten umożliwia rozgraniczenia filmów czysto komercyjnych od tych bardziej ambitnych. Dzięki tej opcji, gracz ma możliwość zdecydowania jak potoczy się jego kariera w Biznesie Filmowym czy skupi się na produkcjach mało wymagających przeznaczonej dla jak najszerszej widowni, czy też pójdzie w kierunku bardziej artystycznym ale przez to trafiającym do mniejszej grupy odbiorców.

W momencie rozpoczęcia produkcji filmu, gracz musi zdecydować do jakiego targetu zostanie on skierowany. Jest to kluczowa decyzja i będzie ona miała wpływ na cały cykl życia danego filmu.

Dostępne są cztery rodzaje targetu o następujących wartościach:

  • Komercyjny
  • Mainstreamowy
  • Ambitny
  • Artystyczny

Decydując się na grupę docelową musimy się liczyć z tym, że im film bardziej artystyczny, tym bardziej ogranicza się jego widownię (film staje się hermetyczny i trudniej trafia do szerokiej publiczności) co przekłada się na ograniczone zyski. Z drugiej strony, bardziej ambitne dzieła mają większe szanse na festiwalach. Produkcje komercyjne nie będą nawet brane pod uwagę przy nominacjach.

Grupa docelowa ma wpływ na wszystkie elementy świata gry. Począwszy od gaż twórców (Ci z większym talentem są skłonni nieco obniżyć swoje garze dla filmów bardziej ambitnych), publiczności (która chętniej wybiera się do kina na bardziej komercyjne produkcje) przez krytyków, którzy przychylniejszym okiem patrzą na ambitne produkcje. Kończąc na festiwalach gdzie jury, każdego z nich, ma własne preferencje, oraz reklamie, która jest bardziej efektywna dla filmów komercyjnych (potencjał reklamowy filmów artystycznych jest mniejszy niż komercyjnych).

> Pomoc > Przebieg gry > Produkcja filmu

%d bloggers like this: