MovieStats: Nowe statusy dla twórców Poczekalnia i Do poprawy

Recently a lot of you adding your own proposals of creators with MovieStats. Choć bardzo mnie to cieszy, to niestety zdarzają się przypadki, gdy Wasze propozycje nie mogą zostać zaakceptowane. Przyczyny takiego stanu rzeczy są dwojakiego rodzaju: formalne lub techniczne. Stąd postanowiłem do aktualnych statusów twórca accepted or rejected wprowadzić dwa nowe statusy, które powinny nieco wyjaśnić powodu nie zaakceptowania twórcy w danym momencie, który może jednak zostać zaakceptowany w przyszłości.

Read moreMovieStats: Nowe statusy dla twórców Poczekalnia i Do poprawy