Vanity Fair

Vanity Fair is the title of the novel by Williama Makepeaca Thackeraya wydanej w 1847 a będącej satyrą na angielskie społeczeństwo XIX wieku. To miejsce podejrzane, pełne fałszu, obłudy, kłamstwa i szacunku dla pozorów. Vanity Fair is also the name of a popular magazine on culture, politics, life and Vogue. And, in this context, it must be interpreted in the game.

Read more