Trophies

Za specjalne osiągnięcia w trakcie rozgrywki gracz otrzymuje nagrody w postaci trofeów.

Types of trophies

W Biznesie Filmowym 2 wyróżniamy następujące rodzaje trofeów (kolejność od najniższej wartości oraz trudności osiągnięcia).

Trophy

Name

Brief characteristics

 brown

bronz

najprostsze trofea, na zachętę

 silver

silver

trophies already require some effort

 gold

gold

difficult to find or time consuming

 platinium

platinium

most hardcore – most often mean that everything is achieved in a given aspect of the game

 

Hidden trophies

Oprócz trofeów standardowych, dla których warunki osiągnięcia są jawnie określone, w grze występują również trofea ukryte. Szczegółowy opis takiego trofeum dostępny jest dopiero w momencie jego odblokowania. Zdobycie trofea ukrytego pozwala odblokować dodatkowych twórców lub asystentów. W przypadku trofea brązowego będzie to jeden twórca, w przypadku srebrnego dwóch, a złote odblokowuje trzech twórców.

Trofea ukryte zachęcają do eksperymentów i niestandardowych rozwiązań.

Who can get the trophy

Podstawowym warunkiem aby gracz mógł odblokować trofeum jest posiadanie własnego profilu. Dodatkowo dostępność danego trofeum zależy od:

  • player level in the game

  • game mode

Player level and trophies

Znakomita większość trofeów może być odblokowana tylko przez gracza o określonym stopniu trudności.

  • The player at the Amateur – can unlock Bronz trophies

  • The player at the Graduate – can unlock trophies bronze and silver

  • Player at Professional level – can unlock all kinds of trophies

Nieliczne z trofeów są niezależne od poziomu gracza. Tak więc nawet gracz o poziomie Amator może otrzymać, w pewnej sytuacji, platynę.

Game modes and trophies

Nie we wszystkich trybach gry dostępne są wszystkie trofea. Ponieważ zdobycie danego trofeum wymagała spełnienia określonych warunków tylko wybrane z nich są dostępne w trybie imprezowym. Ten tryb umożliwia dowolne konfigurowanie opcji gry, w związku z tym gdyby możliwe było zdobycie wszystkich trofeów. Szanse dla graczy w innych trybach rozgrywki nie były by równe.

On the other hand, part of the trophies is specific for a given mode (e.g. trophy for completing a certain number of challenges can be obtained only in the course of the game in challenge mode.)

The availability of trophies: summary

The following table shows the availability of different types of trophies

Trophy

Player: Amateur

Player: Graduate

Player: Pro

Challenge Mode

Standard mode/career

Party mode

brown

+

+

+

+

+

*

silver

+

+

+

+

*

gold

+

+

+

*

platinium


+

+

+

*

* available only selected trophies

In the game there are more than 150 trophies.

%d Bloggers like this: