Create your own script

> Help > The Game > Scripts

By choosing the option to create a scenario you get the opportunity to write it from scratch.

By creating your own scenario we have to decide about the following its properties:

 • The title,
 • Duration,
 • Genre
 • The basic properties of the (violence/humor/sex)
 • Description of plot
 • Quote
 • Ending
 • Creators

Below you will find a description of each property.

Title

We start, of course, give the title of our working scenario. If I do not have just the inspiration, we can use the titles available in the game and generate a random title. With the history of the titles, we can easily return to the previously generated. The title of the scenario does not have to be the ultimate title created on the basis of the film, as it may be changed during production of the film.

Film type (length)

The game offers two types of movies:

 • full-length
 • short films

Najczęściej gracze będą tworzyć filmy długometrażowe, które są domyślnym typem filmów w grze. Filmy krótkometrażowe są tańsze w produkcji stąd mogą być wykorzystywane w początkowej fazie rozgrywki do zarobienia większych funduszy i eksperymentów. Filmy krótkometrażowe mają jednak kilka ograniczeń (jak brak możliwości zgłaszania do festiwali przez co nie mogą zdobywać nagród). Więcej o the types of movies you will find in this section.

Genre

W grze dostępne jest ponad 20 gatunków filmowych. Ich dostępność zależy od typu gry oraz poziomu trudność wybranego przez gracza. Nie wszystkie z nich są dostępne od początku dla każdego gracza, w każdym trybie gry.

Standardowo dostępnych jest kilka podstawowych gatunków filmowych. Z biegiem czasu wraz ze zdobywaniem punktów prestiżu gracz ma możliwość kolejnych gatunków. Ostateczna ilość gatunków dostępna dla gracza zależy od jej typu oraz poziomu trudności. Wszystkie 23 gatunki dostępne są tylko dla graczy grających na Professional level.

Gatunek określa nam ogólne ramy tego jaki film chcemy wyprodukować. I w zależności od niego ustalamy główne właściwości scenariusza którymi są: ilość przemocy, humoru oraz seksu.

Każda z tych właściwości może przyjąć intensywność w skali od 0 (brak danej cech) do 10 (wartość maksymalna).

Gatunki określają nam również kilka, niewidocznych elementów, jak oczekiwane special effects whether the voltage.

Sub-genres

Manipulując głównymi właściwościami scenariusza (humor, przemoc, sex) oraz typem i liczbą twórców wpływamy na pod gatunek. Nie jest to właściwość, którą możemy ustawić explicite ponieważ jej idea to tylko wskazówka dla gracza jakiego rodzaju film otrzymał w obrębie gatunku głównego poprzez modyfikację jego głównych parametrów.

Ambition of the genre

Im później dany gatunek jest dostępny dla gracza, tym bardziej uznawany jest za ambitny. Ambitność gatunku brana jest pod uwagę przez jury festiwali. Jeżeli kilka filmów zostanie oceniona na taką samą ocenę najczęściej* nagrodę otrzyma ten z bardziej ambitnym scenariuszem (* jest to zależne od festiwalu, gdyż gdyż każdy z festiwali charakteryzuje się pewnymi unikalnymi cechami, które preferują konkretne elementy/wartości filmów).

Ending

Oprócz głównych parametrów scenariusza możemy również wybrać typ jego zakończenia. Mamy do wyboru następujące wartości.

 • Happy End
 • Normal
 • Tragic
 • Ambiguous

Zakończenie wpływa na odbiór filmów przez krytyków oraz widownię.

Najlepiej obrazuje je poniższa tabelka:

Type of finish The impact of the criticism Impact on viewers
Happy End +
Normal none none
Tragic +
Ambiguous ? (losowe) ? (losowe)

Completion can be changed also on the stage movie production, jednak wydłuża to czas jego powstawania.

Description of plot

Ten element nie wpływa w żaden sposób na grę. Zwiększa jedynie zaangażowanie gracza poprzez umożliwienie umieszczenia krótkiego opisu fabuły scenariusza.

Quote

Gracz może wstawić (lub wygenerować) jakiś kultowy cytat w swojej produkcji. Może być on wykorzystany w recenzji.

Creators

Scenariusz musi posiadać także twórców. Co najmniej dwóch. Jednym z nich jest reżyser a drugim co najmniej jeden aktor.

Maksymalna liczba twórców w filmie to 10. Oprócz reżysera oraz od 1 do 7 aktorów może być to też kompozytor i/lub operator. Kolejność umieszczania aktorów w scenariuszu ma znaczenie. I tak pierwszych dwóch to postacie główne (pierwszoplanowe), kolejnych dwóch to role drugoplanowe, a pozostałe postaci to role epizodyczne. I mniej znacząca rola tym w mniejszym stopniu wpływa ona na ostateczne oceny filmu (ale i gaże aktorów za takie role są mniejsze).

Im bardziej znacząca rola tym bardziej ocena danej postaci wpływa na ostateczną ocenę filmu.

Typ roli aktora wpływa na znaczenie roli twórcy.

W przypadku aktorów, rolom można nadać nazwy postaci. Oprócz zwiększania zaangażowania w grze są one wykorzystywane przy tak zwanych cult heroes.

 

> Help > The Game > Scripts

%d Bloggers like this: