Tworzenie własnego scenariusza

> Pomoc > Przebieg gry > Scenariusze

Wybierając opcję tworzenia scenariusza otrzymujesz możliwość napisania go od podstaw.

Tworząc własny scenariusz musimy zdecydować o następujących jego właściwościach:

 • Tytuł,
 • Długość,
 • Gatunek
 • Podstawowe właściwości (przemoc/humor/sex)
 • Opis fabuły
 • Cytat
 • Zakończenie
 • Twórcy
 • Motywy

Poniżej znajdziesz opis poszczególnych właściwości scenariusza.

Tytuł

Zaczynamy oczywiście od nadania tytułu roboczego naszego scenariusza. Jeżeli nie mam akurat weny, możemy skorzystać z bazy tytułów udostępnionej w grze i wygenerować losowy tytuł. Dzięki historii tytułów możemy w łatwy sposób powrócić do wcześniej wygenerowanego. Tytuł scenariusza nie musi być ostatecznym tytułem stworzonego na jego podstawie filmu, gdyż może on zostać zmieniony w trakcie produkcji filmu.

Typ filmu (Długość)

Gra oferuje możliwość dwóch typów filmów:

 • pełnometrażowych
 • krótkometrażowych

Najczęściej gracze będą tworzyć filmy długometrażowe, które są domyślnym typem filmów w grze. Filmy krótkometrażowe są tańsze w produkcji stąd mogą być wykorzystywane w początkowej fazie rozgrywki do zarobienia większych funduszy i eksperymentów. Filmy krótkometrażowe mają jednak kilka ograniczeń (jak brak możliwości zgłaszania do festiwali przez co nie mogą zdobywać nagród). Więcej o typach filmów znajdziesz w tym rozdziale.

Gatunek

W grze dostępne jest ponad 20 gatunków filmowych. Ich dostępność zależy od typu gry oraz poziomu trudność wybranego przez gracza. Nie wszystkie z nich są dostępne od początku dla każdego gracza, w każdym trybie gry.

Standardowo dostępnych jest kilka podstawowych gatunków filmowych. Z biegiem czasu wraz ze zdobywaniem punktów prestiżu gracz ma możliwość kolejnych gatunków. Ostateczna ilość gatunków dostępna dla gracza zależy od jej typu oraz poziomu trudności. Wszystkie 23 gatunki dostępne są tylko dla graczy grających na poziomie Zawodowiec.

Gatunek określa nam ogólne ramy tego jaki film chcemy wyprodukować. I w zależności od niego ustalamy główne właściwości scenariusza którymi są: ilość przemocy, humoru oraz seksu.

Każda z tych właściwości może przyjąć intensywność w skali od 0 (brak danej cech) do 10 (wartość maksymalna).

Gatunki określają nam również kilka, niewidocznych elementów, jak oczekiwane efekty specjalne czy napięcie.

Podgatunki

Manipulując głównymi właściwościami scenariusza (humor, przemoc, sex) oraz typem i liczbą twórców wpływamy na pod gatunek. Nie jest to właściwość, którą możemy ustawić explicite ponieważ jej idea to tylko wskazówka dla gracza jakiego rodzaju film otrzymał w obrębie gatunku głównego poprzez modyfikację jego głównych parametrów.

Ambitność gatunku

Im później dany gatunek jest dostępny dla gracza, tym bardziej uznawany jest za ambitny. Ambitność gatunku brana jest pod uwagę przez jury festiwali. Jeżeli kilka filmów zostanie oceniona na taką samą ocenę najczęściej* nagrodę otrzyma ten z bardziej ambitnym scenariuszem (* jest to zależne od festiwalu, gdyż gdyż każdy z festiwali charakteryzuje się pewnymi unikalnymi cechami, które preferują konkretne elementy/wartości filmów).

Zakończenie

Oprócz głównych parametrów scenariusza możemy również wybrać typ jego zakończenia. Mamy do wyboru następujące wartości.

 • Happy End
 • Normalne
 • Tragiczne
 • Niejednoznaczne

Zakończenie wpływa na odbiór filmów przez krytyków oraz widownię.

Najlepiej obrazuje je poniższa tabelka:

Rodzaj zakończenie Wpływ na krytykę Wpływ na widzów
Happy End +
Normalne brak brak
Tragiczne +
Niejednoznaczne ? (losowe) ? (losowe)

Zakończenie może zostać zmienione również na etapie produkcji filmu, jednak wydłuża to czas jego powstawania.

Opis fabuły

Ten element nie wpływa w żaden sposób na grę. Zwiększa jedynie zaangażowanie gracza poprzez umożliwienie umieszczenia krótkiego opisu fabuły scenariusza.

Cytat

Gracz może wstawić (lub wygenerować) jakiś kultowy cytat w swojej produkcji. Może być on wykorzystany w recenzji.

Twórcy

Scenariusz musi posiadać także twórców. Co najmniej dwóch. Jednym z nich jest reżyser a drugim co najmniej jeden aktor.

Maksymalna liczba twórców w filmie to 10. Oprócz reżysera oraz od 1 do 7 aktorów może być to też kompozytor i/lub operator. Kolejność umieszczania aktorów w scenariuszu ma znaczenie. I tak pierwszych dwóch to postacie główne (pierwszoplanowe), kolejnych dwóch to role drugoplanowe, a pozostałe postaci to role epizodyczne. I mniej znacząca rola tym w mniejszym stopniu wpływa ona na ostateczne oceny filmu (ale i gaże aktorów za takie role są mniejsze).

Im bardziej znacząca rola tym bardziej ocena danej postaci wpływa na ostateczną ocenę filmu.

Typ roli aktora wpływa na znaczenie roli twórcy.

W przypadku aktorów, rolom można nadać nazwy postaci. Oprócz zwiększania zaangażowania w grze są one wykorzystywane przy tak zwanych kultowych bohaterach.

Motywy

Gracz może zdefiniować także motywy które porusza dany film. Więcej o motywach możesz poczytać tutaj

 

> Pomoc > Przebieg gry > Scenariusze

%d bloggers like this: