Poprawki scenariuszy

> Pomoc > Przebieg gry > Produkcja filmu > Scenariusze

Gdy wejdziemy w posiadanie jakiegoś scenariusza nie ma możliwości jego dowolniej edycji. Co najwyżej, w trakcie samej produkcji filmu, możemy zmienić jego zakończeniu lub poddać ostateczny film cenzurze, która może doprowadzić do zmniejszenie ilość przemocy i/lub seksu w końcowej produkcji.

Jeżeli scenariusz nie spełniał oczekiwań gracza istnieje jednak możliwość wprowadzenia do niego pewnych poprawek.

Gra udostępnia następujące rodzaje poprawek scenariusza: 

  • spróbuj zwiększyć poziom scenariusza
  • zastąp wszystkie role animek
  • zastąp wszystkie role nie aktorów (polityków, gwiazd, celebrytów, postaci wirtualnych)

 

Spróbuj zwiększyć poziom scenariusza

Wysłanie skryptu do poprawki, spowoduje automatyczne modyfikacje jego głównych parametrów (sex, przemoc, humor) w taki sposób aby zwiększyć jego poziom.

Na przykład wysyłając scenariusz na poziomie C możemy spodziewać się, że po poprawkach jego poziom wzrośnie do poziomu B. Jeżeli nadal nie jest to to, czego oczekujemy, to ponownie możemy wysłać go do poprawki. Wówczas powinniśmy otrzymać scenariusz poziomu A.

Uwaga: może się zdarzyć, że konkretnego scenariusza nie da się poprawić. Tzn. po wysłaniu go do poprawki jego poziom nie zostanie zwiększony.

Zastąp wszystkie role animek

Ten typ poprawek umożliwia zastąpienie wszystkich ról odgrywanych przez animki na role neutralne (można użyć dowolnej płci twórcy).

Zastąp wszystkie role nie aktorów (polityków, gwiazd, celebrytów, postaci wirtualnych)

Ten typ poprawek umożliwia zastąpienie wszystkich ról które wymagają nie aktorów (jak politycy, gwiazdy, celebrycie czy postacie wirtualne) na role neutralne. Funkcja ta może być przydatna szczególnie w momencie gdy w grze nie ma dostępnych twórców o danym zawodzie.

Konsekwencje i benefity

Jakie są konsekwencje użycia tej opcji? Scenariusz wysłany do poprawki zabiera nam zasoby wykorzystywane do pisania/poprawek scenariuszy w tym samym czasie. Wprowadzenie poprawek zajmuje miesiąc, a ich koszt to 25% ceny scenariusza.

Jakie są dodatkowe zyski dla gracza?

  • możliwość zakupy scenariusza, który nie do końca spełnia jego oczekiwania (ale na rynku nie ma w danym momencie scenariuszy, które by mu odpowiadały )
  • poprawkę scenariuszy stworzonych przez gracza (kiedy ostateczny efekt był słabszy od oczekiwanego) oraz możliwość ulepszenia scenariuszy, które otrzymaliśmy w wyniku zdarzeń losowych.
  • element edukacyjny pozwalający przyjrzeć się jak wpływa modyfikowanie odpowiednich parametrów scenariusza na jego poziom w zależności od konkretnego gatunku.

 

> Pomoc > Przebieg gry > Produkcja filmu > Scenariusze

%d bloggers like this: