Age categories and censorship

> Help > The Game > Film production > Prior to the release of

Movies just before the release shall be subjected to the classification in terms of availability for specific age groups – receiving the age categories. It affects the potential size of the audience, who can see the film in theaters. The higher the category the to a smaller audience arrives at your video.

The film may receive one of the following categories:

  • 0+ – without restrictions
  • 12 + – from 12 years old
  • 15 + – from 15 years old
  • 18 + – from 18 years

The allocation to the appropriate age category depends on two main parameters: the amount of violence and sex in the film. But these are not the only criteria. It is also important to complete and target (target group).

This means that ambitious movies may not be intended for viewers without age restrictions. The most common move these topics too complex for young viewers. The minimum age category for such a film is a 12 +. The same is true of movies, that understand can only older viewers. Hence, in the case of artistic films, the minimum age is 15 +.

In the event of termination the following rules apply to the movie. Videos with a tragic ending will not be able to be without limits. The minimum age category for them is a 12 +.

Censorship

Przed premierą producent otrzymuje informację o kategorii wiekowej do której został przypisany jego film. Gracz ma możliwość ocenzurowania jednak swojego dzieła. Ocenzurowanie polega na zmniejszenie ilości seksu i/lub przemocy aby film pasował do niższej kategorii wiekowej (o jeden stopień).

Nie zostają zmieniane jednak ani target produkcji ani jej zakończenie ani poziom scenariusza. Dlatego też pomimo zastosowania cenzury i wycięcia scen z nadmierną ilością seksu czy przemocy film może nadal pozostać na tym samym poziomie jeżeli chodzi o kategorię wiekową.

Czasami producent może wykorzystać to na swoją korzyść (np: kupił lub otrzymał taki scenariusz) i choć uważał, że niektóre z jego parametrów są zbyt ekstremalne to nie mógł ich zmodyfikować samodzielnie.

Dlaczego nie można ustawić kategorii wiekowej w momencie produkcji filmu? Cały proces tworzenia filmu powinien być przez gracza przemyślany. Dlatego już na etapie tworzenia scenariusza gracz powinien zdecydować do jakiej publiczności chce dany film skierować. Wówczas to powinien podjąć odpowiednie decyzje dotyczące ilości przemocy i seksu, a także zakończenia filmu. To one głownie determinują publiczność do jakiej dana produkcja zostanie skierowana. Na etapie produkcji filmu pozostaje już tylko wybrać ostateczną grupę docelową.

> Help > The Game > Film production > Prior to the release of

 

%d Bloggers like this: