Kategorie wiekowe i cenzura

> Pomoc > Przebieg gry > Produkcja filmu > Przed premierą

Filmy tuż przed premierą zostają poddane klasyfikacji pod względem dostępności dla konkretnych grup wiekowych – otrzymując kategorie wiekową. Wpływa ona na potencjalną wielkość publiczności, która może zobaczyć dany film w kinach. Im wyższa kategoria tym do mniejszej publiczności dotrze Twój film.

Film może otrzymać jedną z następujących kategorii:

  • 0+ – bez ograniczeń
  • 12+ – od 12 lat
  • 15+ – od 15 lat
  • 18+ – od 18 lat

Przydzielenie do odpowiedniej kategorii wiekowej zależy od dwóch głównych parametrów: ilości przemocy i seksu w filmie. Nie są to jednak jedyne kryteria. Istotne jest również zakończenie oraz target (grupa docelowa).

Oznacza to, że filmy ambitne nie mogą być przeznaczone dla widzów bez ograniczeń wiekowych. Najczęściej poruszają one bowiem tematy zbyt skomplikowane dla młodego widza. Minimalna kategoria wiekowa dla takiego filmu to 12+. Podobnie jest z filmami artystycznymi, które zrozumieć mogą dopiero starsi widzowie. Stąd też w przypadku filmów artystycznych minimalne ograniczenie wiekowe to 15+.

W przypadku zakończenia filmu obowiązują następujące zasady. Filmy z tragicznym zakończeniem nie będą mogły być bez ograniczeń. Minimalna kategoria wiekowa dla nich to 12+.

Cenzura

Przed premierą producent otrzymuje informację o kategorii wiekowej do której został przypisany jego film. Gracz ma możliwość ocenzurowania jednak swojego dzieła. Ocenzurowanie polega na zmniejszenie ilości seksu i/lub przemocy aby film pasował do niższej kategorii wiekowej (o jeden stopień).

Nie zostają zmieniane jednak ani target produkcji ani jej zakończenie ani poziom scenariusza. Dlatego też pomimo zastosowania cenzury i wycięcia scen z nadmierną ilością seksu czy przemocy film może nadal pozostać na tym samym poziomie jeżeli chodzi o kategorię wiekową.

Czasami producent może wykorzystać to na swoją korzyść (np: kupił lub otrzymał taki scenariusz) i choć uważał, że niektóre z jego parametrów są zbyt ekstremalne to nie mógł ich zmodyfikować samodzielnie.

Dlaczego nie można ustawić kategorii wiekowej w momencie produkcji filmu? Cały proces tworzenia filmu powinien być przez gracza przemyślany. Dlatego już na etapie tworzenia scenariusza gracz powinien zdecydować do jakiej publiczności chce dany film skierować. Wówczas to powinien podjąć odpowiednie decyzje dotyczące ilości przemocy i seksu, a także zakończenia filmu. To one głownie determinują publiczność do jakiej dana produkcja zostanie skierowana. Na etapie produkcji filmu pozostaje już tylko wybrać ostateczną grupę docelową.

> Pomoc > Przebieg gry > Produkcja filmu > Przed premierą

 

%d bloggers like this: