Freedom in the actions of the director

> Help > The Game > Film production > Basic characteristics of the film

W wielkim (szczególnie hollywoodzkim) kinie na ostateczny kształt filmu bardzo mocno wpływa jego producent, często ograniczając działania reżysera (stąd taki wysyp filmów w wersjach reżyserskich mających przedstawiać prawdziwą jego wizję). W Biznesie Filmowym gracz (czyli producent) będzie miał możliwość dania pewnej swobody w poczynaniach reżysera wpływającą na ostateczny kształt film. Ma to służyć urozmaiceniu rozgrywki poprzez wprowadzenie „stylu reżysera” mogącego odbić się na ostatecznym kształcie filmu.

Udzielenie swobody w poczynaniach reżysera może wpłynąć na modyfikację parametrów oryginalnego scenariusza, a co za tym idzie ostateczną formę filmu.

Gracz ma dostęp do trzy wartości stopniujące jak bardzo reżyser może ingerować w końcowy film.

The degree of freedom the Director may adopt one of the following values

  • none – reżyser nie może ingerować w żadne właściwości filmu,
  • partial – reżyser może zmienić proporcje przemocy, seksu oraz humoru poza wartości zdefiniowane w scenariuszu,
  • full – oprócz właściwości scenariusza reżyser może wpłynąć też na zakończenie filmu oraz dodatkowy czas na produkcję. Co więcej taki film nie będzie mógł zostać poddany cenzurze.

How to figure your Director will affect these parameters? It depends on his statistics. The key here is of course the talent for which there are other properties depending on the modified parameter.

  • In the case of violence and humor values in the scenario will be modified depending on the expected value of the given parameters for a particular species, having regard to the limitations of this parameter for a specific Director.
  • In the case of sex is important genre scenario and target group (target) production of.
  • Modification of the end will depend on an movie and the Director's talent.
  • Dodatkowy czas na produkcję jest uzależniony od talentu reżysera. Im bardziej utalentowany reżyser tym więcej czasu będzie potrzebował aby dopieścić swoje dzieło. Mało utalentowani reżyserowie mogą nawet skrócić czas produkcji.

Uwaga: swoboda w poczynaniach reżysera może też wpłynąć na ostateczną ocenę jego pracy. Czy tak będzie oraz czy będzie to wpływ pozytywny czy negatywny jest czynnikiem uzależnionym od talentu twórcy.

Oczywiście nie ma żadnych gwarancji, że modyfikacje wprowadzone przez reżysera wpłyną pozytywnie na końcową produkcję… z tego też powodu opcja ta nie jest dostępna dla graczy na poziomie amator. Jest to funkcja dla bardziej zaawansowanych graczy, którzy lubią eksperymenty i nieprzewidywalność Biznesu Filmowego.

> Help > The Game > Film production > Basic characteristics of the film

%d Bloggers like this: