Additional time for production

> Help > The Game > Film production > Basic characteristics of the film

W oknie produkcji filmu gracz może modyfikować czas przeznaczony na produkcję filmu. Może on zostać ustawiony na jedną z 4 wartości:

  • -25% (skrócenie czasu produkcji w stosunku do wartości domyślnej o 1/4)
  • 0 (domyślna wartość)
  • 50% (wydłużenie czasu produkcji o 1/2 w stosunku do wartości domyślnej)
  • 100% (wydłużenie czasu produkcji dwukrotnie w stosunku do wartości domyślnej)

Im dłuższy czas produkcji, tym twórcy mają więcej czasu na dopracowanie końcowego dzieła przez co efekt końcowy powinien być lepszy. Skrócenie czasu produkcji negatywnie obija się na jego jakości (ale może być przydatne gdy gracz posiada zaciągnięty wysoki kredyt i chcemy ograniczyć sumy wydawane na spłacanie odsetek). Innym skrajnym przykładem skrócenia produkcji filmu jest zdążenie na jakieś wydarzenie występujące w określonym czasie (np. festiwal filmowy bądź koniec upływu czasu w trybie wyzwań).

Please note that this parameter can be modified without the knowledge of the player when the use of feature Denmark Freedom in the doings of the Director.

> Help > The Game > Film production > Basic characteristics of the film

%d Bloggers like this: