Dodatkowy czas na produkcję

> Pomoc > Przebieg gry > Produkcja filmu > Podstawowe właściwości filmu

W oknie produkcji filmu gracz może modyfikować czas przeznaczony na produkcję filmu. Może on zostać ustawiony na jedną z 4 wartości:

  • -25% (skrócenie czasu produkcji w stosunku do wartości domyślnej o 1/4)
  • 0 (domyślna wartość)
  • 50% (wydłużenie czasu produkcji o 1/2 w stosunku do wartości domyślnej)
  • 100% (wydłużenie czasu produkcji dwukrotnie w stosunku do wartości domyślnej)

Im dłuższy czas produkcji, tym twórcy mają więcej czasu na dopracowanie końcowego dzieła przez co efekt końcowy powinien być lepszy. Skrócenie czasu produkcji negatywnie obija się na jego jakości (ale może być przydatne gdy gracz posiada zaciągnięty wysoki kredyt i chcemy ograniczyć sumy wydawane na spłacanie odsetek). Innym skrajnym przykładem skrócenia produkcji filmu jest zdążenie na jakieś wydarzenie występujące w określonym czasie (np. festiwal filmowy bądź koniec upływu czasu w trybie wyzwań).

Uwaga parametr ten może zostać zmodyfikowany bez wiedzy gracza gdy skorzysta on z funkcji dania Swobody w poczynaniach reżysera.

> Pomoc > Przebieg gry > Produkcja filmu > Podstawowe właściwości filmu

%d bloggers like this: