Actors in multiple roles

> Help > The Game > Film production > Cast, studio and post-production

Zdarza się że w danej produkcji jeden aktor zostaje obsadzony w dwóch a nawet więcej rolach. Biznes Filmowy również oferuje taką możliwość ma to jednak swoje konsekwencje. W przypadku, gdy jeden aktor zostanie obsadzony w danym filmie w kilku rolach, oprócz standardowej gaży, wymaganej w momencie rozpoczęcia produkcji, zażąda on dodatkowego procentu z zysków. Im większej liczba ról, tym większy procent z zysków pójdzie do kieszeni aktora (zamiast do producenta).

Uwagi: Istnieje możliwość obniżenia tego procentu w przypadku posiadania Assistant.

> Help > The Game > Film production > Cast, studio and post-production

%d Bloggers like this: