Auctions and selling paintings

> Help > The Game > Investments > Obrazy (rynek sztuki)

W tym rozdziale znajdziesz szczegółowe informacje na temat tego w jaki sposób można dokonywać zakupu oraz sprzedaży obrazów.

Auctions - buying paintings

Na aukcjach masz możliwość zakupu dzieł sztuki (konkretnie obrazów). Informacja o wystawionych w danym miesiącu na aukcjach obrazach (twórca, epoka, tytuł) znajdziesz w aktualnościach.

To participate in the auction, go to Investment, a następnie zaznaczyć interesujący nas obraz i wybrać opcję Buy.

Po wejściu do okna aukcji ujrzymy następujące informacje oraz opcje:

 • Informacje o wystawionym obiekcie (obrazie)
 • actual bidder
 • The list of players participating in the auction
 • A progress bar – the remaining time to raise prices
 • “Once…”
 • Lining – as long as the price is boosted once
 • Raise the price – raise prices
 • Pass – abandonment of further auction
 • Oryginał? – check whether the purchased image is original or fake
 • Help
 • Start auction – the start of the auction
 • Leave auction – out of the window of auction

Before you begin auctions

Przed rozpoczęciem licytacji należy wybrać licytujących, czyli osoby, które są zainteresowane kupnem wystawionego obrazu (dotyczy to sytuacji gdy w grze uczestniczy kilku nie komputerowych graczy).

Gracze komputerowi zostają wybrani automatycznie (o ile chcą / mogą, uczestniczyć w licytacji). Pozostali gracze domyślnie są uczestnikami licytacji. Jeżeli któryś z graczy nie chce brać udziału w licytacji, może odznaczyć pole wyboru obok swojego imienia.

Gracz, który rozpoczyna aukcję (poprzez wybranie opcji zakupu obrazu w inwestycjach), automatycznie zgadza się na cenę wywoławczą obrazu. Tak więc, jeżeli nikt nie podbije ceny wywoławczej, taki gracz zostaje zwycięzcą aukcji.

Vico to billionaire – znawca sztuki, który zawsze uczestniczy w aukcjach.

During the auction

Rozpoczęcie licytacji następuje poprzez naciśnięcie przycisku Rozpocznij licytację. Od tego momentu trwa właściwa licytacja. Składa się ona z tur. W trakcie każdej z nich, gracz może podjąć decyzję czy podbić aktualną cenę czy też spasować. Aktualnie licytujący gracz, zaznaczony jest na szaro na liście graczy oraz jego imię jest umieszczone nad listą, obok aktualnej ceny obrazu. Wybranie przycisku Podbij cenę spowoduję podbicie aktualnej ceny obrazu o wartość Lining.

W tym momencie kończy się tura aktualnego gracza a licytacja przechodzi na kolejnego. Przycisk Pass powoduje rezygnację z dalszej licytacji. Gracz na podjęcie decyzji, czy chce podbić cenę czy spasować, ma określony czas. Pasek postępu wskazuje ile czasu do namysłu pozostało aktualnie licytującemu graczowi.

Gdy pasek postępu dojedzie do końca (trwa to ok. 3 sekund), zaznacza się pierwszy przycisk Once… (umieszczony obok paska postępu). Gdy gracz nie podejmie żadnej decyzji, do momentu zapalenia się ostatniego (trzeciego) przycisku Once…, uznaje się, że gracz spasował.

After the end of the auction

Licytacja kończy się w momencie, gdy pozostał jeden gracz, który nie spasował. Po zakończeniu licytacji pojawia się informacja kto i za jaką cenę zakupił obraz.

Jeżeli udało Ci się wygrać licytację, możesz zanieść obraz do ekspertyzy (przycisk Oryginał?) i sprawdzić czy kupiony przez Ciebie obraz, jest oryginałem czy, niestety, falsyfikatem.

Falsyfikat jest warty 50% aktualnej ceny oryginału. Wybranie przycisku Leave auction powoduje wyjście z okna aukcji.


Selling of paintings

Gracz, który posiada dany obraz w swojej kolekcji (Gallery) może go w dowolnym momencie sprzedać. Aby to zrobić należy udać się do swojej gallery, zaznaczyć obraz, a następnie wybrać opcję Sell.

Cena sprzedaży jest równa aktualnej cenie rynkowej (może być więc ona większa lub mniejsza od ceny zakupu).

> Help > The Game > Investments > Obrazy (rynek sztuki)

%d Bloggers like this: