Aukcje i sprzedaż obrazów

> Pomoc > Przebieg gry > Inwestycje > Obrazy (rynek sztuki)

W tym rozdziale znajdziesz szczegółowe informacje na temat tego w jaki sposób można dokonywać zakupu oraz sprzedaży obrazów.

Aukcje czyli kupno obrazów

Na aukcjach masz możliwość zakupu dzieł sztuki (konkretnie obrazów). Informacja o wystawionych w danym miesiącu na aukcjach obrazach (twórca, epoka, tytuł) znajdziesz w aktualnościach.

Aby wziąć udział w aukcji należy wejść do Inwestycji, a następnie zaznaczyć interesujący nas obraz i wybrać opcję Kup.

Po wejściu do okna aukcji ujrzymy następujące informacje oraz opcje:

 • Informacje o wystawionym obiekcie (obrazie)
 • Aktualnie licytujący
 • Lista graczy uczestniczących w licytacji
 • Pasek postępu – pozostały czas na podbicie ceny
 • “Po raz…”
 • Podbicie – o ile jednorazowo zostanie podbita cena
 • Podbij cenę – podbicie ceny
 • Pass – rezygnacja z dalszej licytacji
 • Oryginał? – sprawdzenie czy zakupiony obraz jest oryginałem czy falsyfikatem
 • Pomoc
 • Rozpocznij licytacje – rozpoczęcie licytacji
 • Opuść aukcję – wyjście z okna aukcji

Zanim rozpoczniesz licytacje

Przed rozpoczęciem licytacji należy wybrać licytujących, czyli osoby, które są zainteresowane kupnem wystawionego obrazu (dotyczy to sytuacji gdy w grze uczestniczy kilku nie komputerowych graczy).

Gracze komputerowi zostają wybrani automatycznie (o ile chcą / mogą, uczestniczyć w licytacji). Pozostali gracze domyślnie są uczestnikami licytacji. Jeżeli któryś z graczy nie chce brać udziału w licytacji, może odznaczyć pole wyboru obok swojego imienia.

Gracz, który rozpoczyna aukcję (poprzez wybranie opcji zakupu obrazu w inwestycjach), automatycznie zgadza się na cenę wywoławczą obrazu. Tak więc, jeżeli nikt nie podbije ceny wywoławczej, taki gracz zostaje zwycięzcą aukcji.

Vico to miliarder – znawca sztuki, który zawsze uczestniczy w aukcjach.

Przebieg licytacji

Rozpoczęcie licytacji następuje poprzez naciśnięcie przycisku Rozpocznij licytację. Od tego momentu trwa właściwa licytacja. Składa się ona z tur. W trakcie każdej z nich, gracz może podjąć decyzję czy podbić aktualną cenę czy też spasować. Aktualnie licytujący gracz, zaznaczony jest na szaro na liście graczy oraz jego imię jest umieszczone nad listą, obok aktualnej ceny obrazu. Wybranie przycisku Podbij cenę spowoduję podbicie aktualnej ceny obrazu o wartość Podbicie.

W tym momencie kończy się tura aktualnego gracza a licytacja przechodzi na kolejnego. Przycisk Pass powoduje rezygnację z dalszej licytacji. Gracz na podjęcie decyzji, czy chce podbić cenę czy spasować, ma określony czas. Pasek postępu wskazuje ile czasu do namysłu pozostało aktualnie licytującemu graczowi.

Gdy pasek postępu dojedzie do końca (trwa to ok. 3 sekund), zaznacza się pierwszy przycisk Po raz… (umieszczony obok paska postępu). Gdy gracz nie podejmie żadnej decyzji, do momentu zapalenia się ostatniego (trzeciego) przycisku Po raz…, uznaje się, że gracz spasował.

Po zakończeniu licytacji

Licytacja kończy się w momencie, gdy pozostał jeden gracz, który nie spasował. Po zakończeniu licytacji pojawia się informacja kto i za jaką cenę zakupił obraz.

Jeżeli udało Ci się wygrać licytację, możesz zanieść obraz do ekspertyzy (przycisk Oryginał?) i sprawdzić czy kupiony przez Ciebie obraz, jest oryginałem czy, niestety, falsyfikatem.

Falsyfikat jest warty 50% aktualnej ceny oryginału. Wybranie przycisku Opuść aukcję powoduje wyjście z okna aukcji.


Sprzedaż obrazów

Gracz, który posiada dany obraz w swojej kolekcji (Galerii) może go w dowolnym momencie sprzedać. Aby to zrobić należy udać się do swojej galerii, zaznaczyć obraz, a następnie wybrać opcję Sprzedaj.

Cena sprzedaży jest równa aktualnej cenie rynkowej (może być więc ona większa lub mniejsza od ceny zakupu).

> Pomoc > Przebieg gry > Inwestycje > Obrazy (rynek sztuki)

%d bloggers like this: