Wyzwania

Pomoc > Rozpoczęcie gry -> Profile graczy oraz tryby gry

Wyzwania to tryb gry, w którym do ukończenia niezbędne jest wykonanie określonych zadań przy z góry ustawionych parametrach początkowych oraz w zadanym czasie. W grze dostępnych jest 31 wyzwań standardowych.

Cechy wzywania

Każde z wyzwań charakteryzuje się następującymi cechami:

 • czas rozpoczęcia
 • czas trwania (data zakończenia)
 • dostępna gotówka z jaką gracz rozpoczyna wyzwanie
 • wysokość dostępnego kredytu
 • liczba oraz stopień trudności wirtualnych producentów
 • stopień trudności gracza (odpowiedni dla stopnia trudności z pozostałych trybów gry)
 • dostępność młodych twórców
 • liczba scenariuszy gotowych do kupienia

Dodatkowe parametry wyzwania to: tytuł, jego opis (czyli co należy wykonać aby je ukończyć), a także, w przypadku niektórych wyzwań, wskazówki podpowiadające w jaki sposób z sukcesem ukończyć wyzwanie.

Odblokowywanie wyzwań

Dostęp do kolejnych wyzwań zostaje odblokowany wraz z postępami gracza w tym trybie gry.

Na początku gracz ma dostęp tylko do pierwszego wyzwania – pozostałe są zablokowane. Po pomyślnym ukończeniu pierwszego wyzwania odblokowują się dwa kolejne. Dalsze wyzwania podzielone są na paczki, po 3 wyzwania w każdej z nich. Następne paczki wyzwań odblokowują się po pomyślnym ukończeniu, co najmniej, 2 wyzwań z aktualnej paczki.

Przykład. Aby odblokować paczkę 3 (czyli wyzwania 7, 8 ,9) należy ukończyć co najmniej dwa z wyzwań 3, 4, 5.

Najlepsze wyniki

Gra przechowuje w profilu gracza informacje dotyczące postępu w wyzwaniach. Po pomyślnym przejściu danego wyzwania gra zapisuje jego wynik i sprawdza czy był to najlepszy wynik gracza:

Najlepszy wyniki określa się według poniższych parametrów (od najważniejszych):

 • liczba miesięcy, w trakcie których wyzwanie zostało ukończone (im mniej tym lepiej)
 • punkty prestiżu zdobyte w trakcie wyzwania (im więcej tym lepiej)
 • gotówka dostępna po zakończeniu wyzwania (im więcej tym lepiej)

Po ukończeniu danego wyzwania można podjąć je ponownie, próbując pobić swój własny rekord.

Wyzwania a MovieStats

Jeżeli gracz jest zarejestrowany w serwisie MovieStats jego wyniki z poszczególnych wyzwań są eksportowane do serwisu gdzie można je porównywać z innymi graczami. Dostępne jest porównanie na poziomie konkretnych wyzwań jak i globalne dla całego trybu gry.

Pomoc > Rozpoczęcie gry -> Profile graczy oraz tryby gry

%d bloggers like this: