W kolejnej wersji: Stwórz gwiazdę

Tocząc na przestrzeni lat różne dyskusje z graczami zauważyłem, że niektórzy z Was bardziej niż tworzenie filmów interesuje kreowanie własnych gwiazd. Do tej pory Biznes Filmowy nie wkraczał w te rejony i skupiał się głównie na produkcji filmów. Zauważając jednak zainteresowanie niektórych graczy tym elementem postanowiłem dodać do gry również taką mechanikę. Mechanikę tą nazwałem Stwórz gwiazdę i pozwala ona na inwestowanie w wybranych twórców aby poprawić ich umiejętności w wybranych dziedzinach. A oto jak będzie to wyglądało.

W grze dostępny jest aktualnie Scouting, który pozwala na wyszukiwanie młodych talentów. Kiedy dana postać znajdzie się już na nasze liście talentów gracz otrzyma opcję stworzenia gwiazdy, a w niej kilka możliwości jej kreacji. Oczywiście część kreacyjna może wymagać inwestycji w formie gotówki i czasu przez który dany twórca nie będzie dostępny. 

Z kogo można będzie można zrobić gwiazdę

Jedyne zawody które mogą zostać gwiazdami to aktor, reżyser, operator bądź kompozytor. Dodatkowo nie mogą oni być zaangażowani w żadną produkcję. Co więcej dany twórca musi być na liście talentów (czyli został on zrekrutowany przez naszego skauta) lub mamy z nim podpisany kontrakt. Jak więc widzicie tworzenie gwiazdy to dosyć kosztowna inwestycja.

W oknie Scoutingu na dole pojawi się nowy klawisz Stwórz gwiazdę. Jak widać twórca będący z zawodu celebrytą jest wyszarzany i nie można z niego wykreować gwiazdy.

Co będziemy mogli zrobić z ramach tworzenia gwiazdy

Dostępne będą następujące opcje:

  • nadanie pseudonimu artystycznego
  • wysłanie na szkolenie/kurs
  • zmiana płci
Lista opcji (nie pełna) w Stwórz gwiazdę

Nadanie pseudonimu artystycznego

Wielu twórców nie występuje pod swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem. Najczęściej jest to spowodowane jego niezbyt medialną formą (trudną do zapamiętania). Dlatego gracz będzie miał możliwość nadania twórcy nowego imienia i nazwiska pod którym od danego momentu dana osoba będzie znana. 

Z ciekawostek jeżeli gracz pozostawi puste imię i nazwisko (nie wpisze żadnej propozycji) twórca dostanie nowe imię zaproponowane przez grę gdzie imię i nazwisko rozpoczyna się od tej samej litery. 

Wysłanie na szkolenie/kurs 

Gracz ma możliwość wysłania danego twórcę na różne szkolenia/kursy, które pozytywnie wpłyną na parametry twórcy z danej dziedziny i tak może być to:

  • szkoła podyplomowa (talent)
  • auto promocja i pr (popularność)
  • kurs dramatyczny (drama)
  • stand-up school (humor)
  • stylist (sexappeal)
  • trening akcji (action)

Kursy mogą być o różnej intensywności (na razie przewiduje 3 i 6 miesięczne). Im dłuższy kurs tym bardziej wzrośnie parametr twórcy po jego ukończeniu. W trakcie uczestnictwa w kursie dana postać nie będzie dostępna (nie będzie można wykorzystać jej do produkcji filmów).

Jeżeli chodzi o wzrost parametrów to gdy twórca startuje z niskiego poziomu to łatwo zdobywa nowe umiejętności jednak po osiągnięciu pewnego pułapu rozwijanie nowych umiejętności jest już trudniejsze (kursy są mniej efektywne). 

I tak wysłanie twórcy o parametrze humor o wartości 50 punktów 6 miesięczny kurs stand-upu powoduje jego wzrost do 56 punktów. Jednak gdyby miał on 75 punktów to zysk z takiego kursu wyniesie już tylko 3 punkty (czyli ostatecznie 78).

Dodatkowo po uzyskaniu pewnego poziomu (w zależności od parametru może to być 80-90) wysłanie na kolejne szkolenia nie będzie miało dalszych pozytywnych skutków w postaci zwiększających dany parametr (pozostanie no niezmieniony).

Efekt wysłania do szkoły podyplomowej.

Zmiana płci

Ostatnią opcją z której gracz może skorzystać w kreowaniu swojej gwiazdy jest możliwość zmiany płci twórcy. Transgresja taka trwa 12 miesięcy i po jej ukończeniu gracz może nadać twórcy nowe imię. 

Podobne opcję oprócz talentów będą dostępne dla twórców w trakcie kariery ale tylko pod warunkiem, że dany gracz posiada z nimi kontrakt.

Uwagi

Nie ukrywam, że zabawy w tworzenie gwiazdy jest procesem dosyć długim i kosztownym dlatego zapewne zaczniecie się nim bawić na późniejszym etapie rozgrywki kiedy to już będziecie dysponowali nieco większymi środkami ale też taki był cel tego pomysłu aby dać Wam jakiś nową mechanikę do wykorzystania w dalszej części gry gdy macie już spore budżety.

Oczywiście jest to dopiero pierwsza wersja tego pomysłu i jeżeli Wam się spodoba oraz będziecie mieli jakieś dodatkowe pomysły być może będzie ulegać dalszym zmianom i modyfikacjom.

%d bloggers like this: