W kolejnej wersji: Dubbing

Jedną z nowych funkcjonalności która pojawi się w Edycji 2022 jest możliwość Dubbing postaci animowanych.


W trakcie tworzenie scenariusza i dodawania do niego nowych bohaterów możecie podać imię takiego bohatera. Wbrew pozorom informacja to może być całkiem istotna i jest już wykorzystywana w grze na kilka sposobów.

Domyślnie przy otwieraniu formularza dodającego nowego bohatera do scenariusza po wybraniu płci można wygenerować jego imię losowo (zgodną z płcią postaci) bądź wprowadzić własną. 

Podczas wprowadzania nowej nazwy mogliście zobaczyć, że kontrolka czasami przyjmuje inny kolor. Następuje to wówczas gdy

  • nazwa postaci jest nazwą jakiegoś kultowego bohatera w grze (zielony)
  • nazwa postaci jest nazwą jakiegoś kultowego bohatera w grze dla aktualnie wybranego aktora odtwarzającego daną postać w scenariuszu (???)
  • nazwa jest nazwą monstrum (zielony)

Druga i trzecia opcja powoduje podmianę zdjęcia twórcy na

  1. postać kultowego bohatera odtwarzanego przez danego twórcę
  2. postać monstrum

W edycji 2022 pojawi się dodatkowa opcja pozwalająca na dubbingowanie postaci animowanych. Tzn. jeżeli nazwa bohatera będzie tożsama z nazwą dostępnej w danym momencie postaci o płci animka wówczas udostępniona zostanie opcja dubbing (dodatkowo kontrolka z imieniem zostanie podświetlona na kolor bladoczerwony).

Co to oznacza? Po zaznaczeniu że dana postać o nazwie animki ma być dubbingowana wówczas to jej zdjęcie pojawi się zamiast aktora/aktorki wybranej do odtwarzania danej roli. Dodatkowo obok nazwy roli pojawi się słowo dubbing (np. aktor (dubbing).

Czyli w praktyce dowolny (aktor o właściwościach zdefiniowanych w scenariusz) może podkładać głos za postać animowaną. Oznacza to że zamiast wybierać animkę wybierzemy twórcę i to jego parametry będą brane pod uwagę w trakcie oceny filmu.

Informacje o dubbing mogą pojawi się też w treści recenzji (aczkolwiek nie muszą).

Jest to więc dodatkowa możliwość przy wybieraniu twórców na zabawę z zdjęciami. 


Powyżej możecie zobaczyć różnicę między obsadą dubbingowaną (gdzie aktorzy podkładają głos pod postacie animowane) a postacią obsadzoną przez animkę (w tym przypadku jest to występu cameo).

%d bloggers like this: