Poprawki scenariuszy

Scenariusze, które są podstawą do produkcji filmów w Biznesie Filmowym, można pozyskać na dwa główne sposoby: kupić gotowy scenariusz na wolnym rynku, bądź stworzyć go od podstaw, według własnego uznania.

Gdy weszliśmy w posiadanie jakiegoś scenariusza nie mógł on już podlegać modyfikacji. Co najwyżej, w trakcie samej produkcji filmu, możemy zmienić jego zakończeniu lub poddać ostateczny film cenzurze, która może doprowadzić do zmniejszenie ilość przemocy i/lub seksu w końcowej produkcji.

W najbliższej wersji gry pojawi się jednak opcja umożliwiająca wprowadzenie poprawek do posiadanego scenariusza.

Jak ona będzie wyglądała?

Otóż nie będzie to zwykła edycja scenariusza, gdzie można modyfikować każdy z jego elementów. Scenariusz można będzie natomiast wysłać do poprawki, która może spowodować taką modyfikację jego głównych parametrów (sex, przemoc, humor), które doprowadzą do zwiększenia jego poziomu.

Na przykład wysyłając scenariusz na poziomie C możemy spodziewać się, że po poprawkach jego poziom wzrośnie do poziomu B. Jeżeli nadal nie jest to to, czego oczekujemy, to ponownie możemy wysłać go do poprawki. Wówczas powinniśmy otrzymać scenariusz poziomu A.

Uwaga: może zdarzyć się taka sytuacja (choć dosyć sporadycznie), że konkretnego scenariusza nie da się poprawić. Tzn. po wysłaniu go do poprawki jego poziom nie zostanie zwiększony.

Jakie będą konsekwencje takich zmian? Scenariusz wysłany do poprawki uniemożliwia nam pisanie nowych scenariuszy w tym samym czasie  (nie możemy również dokonywać poprawek w trakcie prac nad innym scenariuszem). Wprowadzenie poprawek zajmuje miesiąc, a ich koszt to 25% ceny scenariusza.

Co zyskuje gracz? Wprowadzenie tej opcji spowoduje, że gracz będzie miał możliwość zakupy scenariusza niższej kategorii w momencie, gdy nie ma dostępnych tych z wyższych, poprawkę scenariuszy stworzonych przez gracza (kiedy ostateczny efekt był słabszy od oczekiwanego) oraz możliwość ulepszenia scenariuszy, które otrzymaliśmy w wyniku zdarzeń losowych.

Dodatkowy jest to element edukacyjny pozwalający przyjrzeć się jak wpływa modyfikowanie odpowiednich parametrów scenariusza na konkretny gatunek.

%d bloggers like this: